G-Tech Gree Systemy klimatyzacji

Lista kategorii

 

Karta produktu Zapytaj o produkt ? Dodaj do listy zapytań Usuń z listy zapytań

Klapa przeciwpożarowa okrągła mcr FID S
klimatyzacja.biz id9305 00.00 PLN 5 5

Klapa przeciwpożarowa okrągła mcr FID S

Podgląd
Zapytaj o produkt
Kontaktując się z firmą powiedz, że zdobyłeś o niej informacje dzięki portalowi klimatyzacja.biz!
Dziękujemy!
Skontaktuj się z firmą:

AMPAR - SILESIA Sp. z o.o.

Przemysłowa 55
43-100 Tychy
śląskie, Polska

Dane kontaktowe:

tel. 1: 32226 03 06
tel. 2: 32 226 03 22
tel. 3: 32 226 03 38
faks: 32226 03 90
e-mail: biuro@ampar-silesia.pl


Rozmawiamy w językach:

polski


Karta firmy:

Przeciwpożarowe klapy jednopłaszczyznowe - odcinające i oddymiające 

Przeznaczenie: Klapy przeciwpożarowe mcr FID S są przeznaczone do oddzielenia strefy zagrożonej pożarem od reszty budynku oraz zapewnienia właściwych warunków ewakuacji dzięki wentylacji pożarowej.

Odporność ogniowa: EIS 90, EIS 90AA, EIS 120, EIS 120AA – w zależności od sposobu i miejsca zabudowy

Wersje wykonania:

  • S – odcinająca
  • M – do systemów mieszanych
  • V – do systemów wentylacji pożarowej (oddymiająca)

Zastosowanie: Klapy mcr FID S (oznaczenie mcr FID S/S /P, mcr FID S/S p/P, mcr FID S/S /O, mcr FID S/S p/O) z wyzwalaczem termicznym przeznaczone są do zabudowy w instalacjach wentylacji ogólnej, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane, jak również mogą być montowane poza przegrodami. W czasie pożaru klapy te umożliwiają zachowanie odporności ogniowej przegrody budowlanej, przez którą są prowadzone przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji zamkniętej.

Klapy mcr FID S (oznaczenie mcr FID S/V /P, mcr FID S/V p/P, mcr FID S/V /O, mcr FID S/V p/O) mogą być wykonane bez wyzwalacza termicznego. Są to klapy stosowane w systemach wentylacji pożarowej. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru następuje przejście przegrody klapy do pozycji otwartej i umożliwienie oddymiania oraz przepływu przez urządzenie dymu i gazów pożarowych o wysokiej temperaturze. Dodatkowo klapy przeznaczone są do zabudowy w instalacjach systemu wentylacji oddymiającej jako klapy nawiewne, powodujące wypieranie dymu w kierunku klap wywiewnych oraz zapewniające stały dopływ świeżego powietrza do celów oddymiania.

Podczas oczekiwania przegroda klapy znajduje się w pozycji zamkniętej. W przypadku wybuchu pożaru przegroda klapy przechodzi do pozycji otwartej umożliwiając nawiew powietrza.

Klapy mcr FID S (oznaczenie mcr FID S/M /P, mcr FID S/M p/P, mcr FID S/M /O, mcr FID S/M p/O) przeznaczone są również do zabudowy w instalacjach systemu, gdzie kanały wentylacyjne pełnią dwie funkcje – wentylacji ogólnej oraz wentylacji oddymiania, w miejscu przechodzenia tych instalacji przez przegrody budowlane. Podczas normalnej pracy instalacji przegroda klapy znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku pożaru przegroda klapy pozostaje w pozycji otwartej lub następuje jej przejście do pozycji zamkniętej. Klapy te nie są wyposażone w wyzwalacze termiczne.

Klapy mcr FIDS mogą być również stosowane klapy odciążające, np. w systemach gaszenia gazem, wyposażone są wówczas w napędy bez wyzwalaczy termicznych.

Pliki do pobrania

Inne produkty firmy