Oferta pracy

Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomości

Żagań, Świętoszów, lubuskie, Polska Dodano: 2023-11-20 | ID oferty: 2001673Opis stanowiska:

Prowadzenie nadzoru technicznego nad zasobem mieszkaniowym w zakresie posiadanych uprawnień, w szczególności:

 • nadzór techniczny nad zasobem położonym w Świętoszowie,

 • wykonywanie przeglądów technicznych

 • dokonywanie czynności związanych z przekazywaniem/zdawaniem lokali,

 • sporządzanie przedmiarów i kosztorysów przy wykorzystaniu programu NORMA PRO,

 • nadzór nad realizacją/odbieranie prac remontowych i usług wykonywanych na zasobie,

 • sporządzanie ocen technicznych usterek występujących na zarządzanym zasobie,

 • prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym Książki Obiektu Budowlanego,Wymagania: • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bezwzględnie wymagane

 • wykształcenie min. średnie techniczne

 • doświadczenie zawodowe min 3 lata

 • doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku, w szczególności sporządzanie przedmiarów i kosztorysów, mile widziane doświadczenie w pracy ze wspólnotami mieszkaniowymi

 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Outlook) – w stopniu umożliwiającym samodzielną pracę, NORMA PRO

 • prawo jazdy kat. B oraz możliwość dysponowania własnym samochodem (rekompensowane przez pracodawcę ryczałtem)

 • dobra organizacja pracy, rzetelność, samodzielność, zaangażowanie, umiejętność rozwiązywania problemów technicznych.Oferujemy: • stabilne warunki zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,

 • niezbędne narzędzia pracy,

 • dużą samodzielność w działaniu,

 • finansowanie szkoleń zawodowych i innych,

 • pakiet medyczny dla pracownika oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,

 • dofinansowanie pakietów sportowych oraz możliwość nabycia pakietu dla rodziny na atrakcyjnych warunkach,

 • dodatkowe ubezpieczenie na życie,

 • dofinansowanie wypoczynku,

 • pakiet socjalny,

 • elastyczny czas pracy (możliwość korzystania z pracy zdalnej).Forma kontaktu:

Dziękujemy wszystkim Kandydatom za zainteresowanie naszą ofertą i przesłanie aplikacji. Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. UWAGA! WAŻNE!Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda jest konieczna do rozpatrzenia aplikacji w ramach prowadzonego procedury rekrutacyjnej:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z prowadzoną rekrutacją na stanowisko: Specjalista ds. technicznego nadzoru nieruchomościami -Świętoszów”. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również dla potrzeb przyszłych rekrutacji w AMW TBS „KWATER” Sp. z o.o., jednakże jedynie w przypadku, gdy wyrazi Pan/Pani na to odrębną zgodę, która umieszczona zostanie w dokumentach aplikacyjnych, o treści:„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. podanych przeze mnie danych osobowych do celów związanych z przyszłymi rekrutacjami.”  Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.)) informujemy, że:

 • Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-516), ul. Starościńska 1.

 • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod numerem telefonu: 22 379 45 82, adresem mailowym iod@amwkwatera.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu z Panią/Panem przez AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o. w związku z prowadzoną rekrutacją (w zależności do tego, na co wyrażona została zgoda – na potrzeby bieżącej rekrutacji oraz/lub rekrutacji przyszłych). Podstawę przetwarzania stanowi dobrowolna – jednak niezbędna do udziału w procesie rekrutacji – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust.1 lit. c RODO).

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być upoważnione organy państwowe, działające na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas trwania procesu rekrutacji oraz przez okres 12 miesięcy po jej zakończeniu.

 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.

 • Administrator danych nie prowadzi działań zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych i ich profilowania.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Jeżeli jesteś zainteresowana(y) ofertą pracy skontaktuj się z nami na poniższe dane. Przesyłając do nas swoje CV prosimy zawrzeć klauzule o zgodzie na przetwarzanie danych w celu rekrutacji.

AMW TBS „KWATERA” Sp. z o.o.
Źródło oferty

Skontaktuj się z firmą: