klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Inżynieria procesowa. Wymiana ciepła Tom 2

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 240
Data wydania: 2020-09-01
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: tak
ISBN: 978-83-01-21221-6


Wersja papierowa: 69,00 PLN
Wersja elektroniczna: 69,00 PLN

Data wydania wersji papierowej:

01-09-2020

Data wydania wersji elektronicznej:

01-09-2020

Wymiary:

16.5x23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Kolorowa wersja elektroniczna:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

Inżynieria procesowa jest dyscypliną naukową z dziedziny nauk technicznych. Zajmuje się badaniem i opisem praw i procesów zachodzących w płynach i w układach płyn- ciało stałe. Wraz z technologią inżynieria procesowa daje integralny opis wszystkich procesów przemysłowych zachodzących w przemysłach: chemicznych. spożywczym, biotechnologicznych, a także zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym.

Podstawy inżynierii procesowej stanowią: mechanika płynów, wymiana ciepła i dyfuzyjny ruch masy.

Kolejna, druga książka prof. Zarzyckiego dotyczy procesów i zasad wymiany ciepła.

Książka kierowana jest do studentów studiów wyższych takich kierunków jak:

  • inżynieria chemiczna,
  • inżynieria środowiska,
  • inżynieria mechaniczna.


Spis treści:

Od autora

Wykaz oznaczeń 

1. Wprowadzenie do ruchu ciepła 

1.1. Energia
1.2. Istota wymiany ciepła

2. Właściwości cieplne substancji

2.1. Ciepła właściwe
2.2. Ciepła przemian fazowych

3. Przewodzenie ciepła

3.1. Współczynnik przewodzenia ciepła 
3.2. Jednokierunkowe, ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę płaską
3.3. Ustalone przewodzenie ciepła przez ściankę cylindryczną

4. Równanie różniczkowe przewodzenia ciepła

4.1. Sformułowanie równania różniczkowego przewodzenia ciepła 
4.2. Jednokierunkowe przewodzenie ciepła z wewnętrznym źródłem ciepła 
4.3. Jednokierunkowe przewodzenie ciepła w ciele półnieskończonym 
4.4. Ogrzewanie lub chłodzenie kuli 
4.5. Uwagi końcowe

5. Konwekcja ciepła. Wnikanie ciepła w ruchu laminarnym

5.1. Wprowadzenie
5.2. Współczynnik wnikania ciepła
5.3. Równanie bilansu energii 
5.4. Różniczkowe równanie bilansu ciepła 
5.5. Przykłady rozwiązania wnikania ciepła dla ruchu laminarnego płynu
5.5.1. Wnikanie ciepła dla przepływu laminarnego płynu w rurze 
5.5.2. Wnikanie ciepła przy laminarnym opływie ciał 

6. Konwekcja ciepła. Wnikanie ciepła w ruchu burzliwym 

6.1. Wprowadzenie 
6.2. Równanie różniczkowe bilansu ciepła w ruchu turbulentnym 
6.3. Metoda całkowa obliczeń współczynnika wnikania ciepła
6.4. Zastosowanie teorii podobieństwa w procesie wnikania ciepła
6.5. Zależności doświadczalne dla wnikania ciepła
6.6. Analogie przenoszenia pędu i ciepła 

7. Wnikanie ciepła podczas konwekcji swobodnej 

7.1. Konwekcja swobodna w przestrzeni nieograniczonej 
7.2. Konwekcja swobodna w przestrzeni ograniczonej 

8. Wnikanie ciepła w przemianach fazowych 

8.1. Wrzenie cieczy 
8.1.1. Wprowadzenie 
8.1.2. Mechanizm procesu wrzenia 
8.1.3. Wrzenie cieczy podczas konwekcji wymuszonej 
8.2. Kondensacja pary 
8.2.1. Wprowadzenie 
8.2.2. Kondensacja pary przy laminarnym spływie kondensatu 
8.3. Rozpuszczanie i krystalizacja 
8.4. Szacunkowe wartości współczynników wnikania ciepła 

9. Przenikanie ciepła 

9.1. Przenikanie ciepła przez ściankę płaską 
9.2. Przenikanie ciepła przez ściankę cylindryczną 
9.3. Obliczanie lokalnej gęstości strumienia ciepła (lokalnego strumienia ciepła) 
9.4. Intensyfi kacja ruchu ciepła 
9.5. Przenikanie ciepła przez powierzchnię użebrowaną 
9.5.1. Przewodzenie ciepła w ciałach użebrowanych 
9.5.2. Sprawność cieplna żebra 
9.5.3. Wymiana ciepła przez powierzchnie użebrowane 
9.6. Krytyczna grubość izolacji 

10. Wymienniki ciepła 

10.1. Podział wymienników ciepła 
10.2. Wymienniki ciepła o stałym strumieniu wymienianego ciepła 
10.3. Obliczenia powierzchni wymiany ciepła 
10.4. Zastępcza różnica temperatur 
10.5. Dobór wielkości strumieni płynu
10.6. Wyparki
10.7. Pompy ciepła

11. Nieustalone ogrzewanie lub chłodzenie cieczy 

11.1. Przykładowe rozwiązania nieustalonej wymiany ciepła 
11.2. Regeneracja ciepła 

12. Promieniowanie 

12.1. Wprowadzenie 
12.2. Podstawowe prawa rządzące promieniowaniem 
12.3. Wymiana ciepła na drodze promieniowania między dwiema powierzchniami
12.4. Promieniowanie gazów
12.5. Ruch ciepła przez promieniowanie i wnikanie ciepła

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty