klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
niedostępny

Technika chłodnicza dla praktyków. Urządzenia chłodnicze i przepisy prawne

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo SYSTHERM Danuta Gazińska s. j.
Stron: 316
Data wydania: 2010-01-02
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-83-61265-08-5


Wersja papierowa: 130,00 PLN

Data wydania:

02-01-2010

Wymiary:

16.5 x 24 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

W części wstępnej przedstawiono wykaz oznaczeń oraz jednostki wielkości fizycznych. Dalej przedstawiono szczegółowo sprężarki chłodnicze. Omówiono ich podział oraz budowę. W części tej przedstawiono sprężarki tłokowe, typu scroll, śrubowe oraz rotacyjne. Podano metody regulacji wydajności sprężarek.

W dalszej części poradnika omówiono szczegółowo budowę i zastosowanie chłodniczych wymienników ciepła, skraplaczy, parowników, zbiorników wyparnych, chłodnic międzystopniowych itp. W oparciu o przeprowadzoną klasyfikację urządzeń dokonano ich przeglądu pod względem rozwiązań konstrukcyjnych i zasad działania.

W opracowaniu opisano także zastosowanie agregatów do schładzania wody, agregatów z free – coolingiem, a także eksploatację urządzeń chłodniczych wraz z omówieniem przyczyn awarii i sposobów ich zapobiegania. Niektóre rozwiązania opisano na podstawie nowości technicznych przedstawionych na targach w Norymberdze w 2010 r.

W ostatnim rozdziale opisano regulacje prawne dotyczące czynników chłodniczych zgodnie z Rozporządzeniem nr 1005 / 2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 październik 2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Niniejszy tytuł kierujemy do określonej grupy czytelników – specjalistów z branży chłodniczej, mając jednocześnie nadzieję, iż przyczyni się on do ułatwienia im pracy. Publikacja ta powinna także zainteresować czytelników środowisk akademickich, w tym zwłaszcza studentów.

Spis treści:

Wykaz oznaczeń

Jednostki wielkości fizycznych

1. Sprężarki chłodnicze

1.1. Podział sprężarek

1.2. Sprężarki tłokowe

1.2.1. Kryteria podziału sprężarek tłokowych

1.2.2. Zasada działania sprężarki tłokowej ze zmiennym przepływem

1.2.3. Budowa sprężarek półhermetycznych

1.2.4. Smarowanie elementów napędu

1.2.5. Chłodzenie silnika i głowicy cylindra

1.2.6. Budowa sprężarek hermetycznych

1.2.7. Zastosowanie sprężarek hermetycznych

1.2.8. Zawory tłokowych sprężarek chłodniczych

1.2.8.1. Znaczenie i rola zaworów w sprężarkach

1.2.8.2. Wykres indykatorowy sprężarki tłokowej

1.2.8.3. Typy i rozwiązania konstrukcyjne zaworów

1.2.8.4. Producenci oraz przykłady konstrukcji zaworów sprężarkowych

1.2.8.5. Zasada działania zaworów samoczynnych i charakterystyki dynamiczno-przepływowe

1.2.8.6. Materiały, dobór i eksploatacja zaworów

1.2.9. Przyczyny mechanicznych uszkodzeń sprężarek tłokowych

1.2.9.1. Zalewanie czynnikiem chłodniczym

1.2.9.2. Rozruch zalanej sprężarki

1.2.9.3. Uderzenie cieczowe

1.2.9.4. Przegrzanie sprężarki

1.2.9.5. Utrata oleju

1.2.10. Równoległa praca sprężarek

1.2.10.1. Zasada połączenia równoległego sprężarek

1.2.10.2. Układ olejowy i ciśnienia parowania

1.2.10.3. Układ regulacji poziomu oleju

1.2.10.4. Sterowanie układem sprężarek połączonych równolegle

1.2.11. Sprężarki tłokowe twin

1.2.11.1. Budowa i zasada działania

1.2.11.2. Urządzenia dodatkowe

1.2.11.3. Charakterystyka robocza

1.3. Sprężarki typu scroll

1.3.1. Zasada działania

1.3.2. Rozwiązania konstrukcyjne

1.3.2.1. Podatność promieniowa sprężarek Copeland Scroll TM

1.3.2.2. Podatność osiowa sprężarek Copeland Scroll TM

1.3.3. Zakresy zastosowań

1.3.4. Metody regulacji wydajności sprężarek spiralnych

1.3.5. Zastosowanie nowych technologii

1.3.5.1. Wtrysk ciekłego czynnika chłodniczego

1.3.5.2. EVI – wtrysk par czynnika chłodniczego

1.3.5.3. Digital Scroll

1.3.5.4. Dual Scroll

1.3.6. Kierunki rozwoju sprężarek spiralnych

1.4. Sprężarki śrubowe

1.4.1. Budowa, zasada działania i zastosowanie

1.4.2. Sprężarki śrubowe kompaktowe]

1.4.3. Półhermetyczne sprężarki śrubowe

1.4.3.1. Półhermetyczne sprężarki śrubowe na przykładzie firmy Copeland

1.4.3.2. Półhermetyczne sprężarki śrubowe na przykładzie firmy Frascold

1.5. Sprężarki rotacyjne

1.5.1. Sprężarki rotacyjne jednołopatkowe z tłokiem mimośrodowym

1.5.2. Sprężarki rotacyjne z wirnikiem łopatkowym

1.6. Regulacja wydajności sprężąrek

1.6.1. Metoda pracy cyklicznej załącz/wyłącz

1.6.2. Równoległe połączenie kilku sprężarek

1.6.3. Unoszenie zaworu ssania

1.6.4. Odciążenie głowicy cylindra (regulacja obejściowa

1.6.5. Blokowanie ssania

1.6.6. Zmiana przestrzeni sprężania (reekspansja)

1.6.7. Dławienie zasysanej pary czynnika chłodniczego

1.6.8. By-pass gorących par czynnika chłodniczego (regulacja upustowa)

1.6.9. Zmiana prędkości obrotowej silnika napędowego sprężarek

1.6.10. Modulacja działania zaworu elektromagnetycznego w sprężarkach Digital Scroll

1.7. Rozmieszczenie produkcji sprężarek na świecie

2. Chłodnicze wymienniki ciepła

2.1. Skraplacze i chłodnice cieczy

2.1.1. Procesy zachodzące w skraplaczu

2.1.2. Wymienniki ciepła chłodzone powietrzem-skraplacze wentylatorowe chłodnice cieczy

2.1.2.1. Skraplacze chłodzone powietrzem

2.1.2.2. Wpływ wentylatorów na działanie skraplaczy chłodzonych powietrzem

2.1.2.3. Wentylatorowe chłodnice cieczy

2.1.3. Wyparne wymienniki ciepła

2.1.3.1. Budowa i zasada działania

2.1.3.2. Eksploatacja

2.1.3.3. Nietypowe konstrukcje wymienników wyparnych

2.1.3.4. Dobór urządzeń do instalacji

2.1.3.5. Obliczenia cieplne

2.1.4. Skraplacze chłodzone wodą

2.1.4.1. Zastosowanie i ogólna charakterystyka

2.1.4.2. Skraplacze płaszczowo-rurowe poziome

2.1.4.3. Skraplacze płytowe

2.1.4.4. Skraplacze koaksjalne przeciwprądowe

2.2. Parowniki

2.4. Podstawy działania parowników

2.2.5. Parowniki do chłodzenia cieczy

2.2.5.2. Parowniki płaszczowo-rurowe

2.2.5.3. Parowniki płytowe

2.2.5.4. Parowniki rurowe (wężownicowe)

2.2.5.5. Parowniki współosiowe koaksjalne

2.2.6. Parowniki do chłodzenia powietrza

2.2.6.2. Parowniki z naturalnym przepływem powietrza

2.2.6.3. Chłodnice wentylatorowe

2.2.7. Odszranianie oziębiaczy powietrza

2.2.7.2. Szronienie i odszranianie powierzchni oziębiaczy powietrza

2.2.7.2.1. Podstawowe problemy szronienia i odszraniania

2.2.7.2.2. Właściwości szronu i lodu

2.2.7.2.3. Systemy odszraniania oziębiaczy powietrza

2.2.7.2.4. Sprawność energetyczna odszraniania

2.2.7.3. Automatyzacja procesu odszraniania

2.2.7.3.1. Inicjacja procesu odszraniania

2.2.7.3.2. Zakończenie procesu odszraniania

2.2.7.4. Algorytm odszraniania grzałkami elektrycznymi

2.2.7.5. Algorytm odszraniania gorącym gazem czynnika

2.2.7.5.1. Instalacja chłodnicza monobloku

2.2.7.5.2. Instalacja chłodnicza magazynu prowiantu jednostki morskiej

2.2.7.5.3. Podsumowanie

2.2.7.6. Sterowniki klasyczne i dedykowane

2.2.7.6.1. Sterowanie procesem odszraniania

2.2.7.6.2. Elastyczny dobór czasu między odszranianiami

2.3. Nowe tendencje w budowie chłodniczych wymienników ciepła

2.4. Zbiorniki czynnika chłodniczego cieczy

2.5. Chłodnice międzystopniowe

2.6. Chemiczne oczyszczanie skraplaczy natryskowo-wyparnych

2.6.1. Wpływ grubości osadu na pracę skraplacza

2.6.2. Chemiczne usuwanie osadów kamienia wodnego

2.7. Akumulacyjne zbiorniki zimna

3. Agregaty do schładzania cieczy

3.1. Wstęp

3.2. Przegląd konstrukcji i i zastosowań

3.2.1. Chłodzenie wody za pomocą sprężarek spiralnych

3.2.2. Chłodzenie wody za pomocą sprężarek tłokowych

3.2.3. Chłodzenie wody za pomocą sprężarek śrubowych

3.3. Aagregat ze sprężarkami typu scroll

3.3.1. Obudowa

3.3.2. Sprężarki

3.3.3. Skraplacze

3.3.4. Wentylatory

3.3.5. Parowniki

3.4. Dobór agregatu do schładzania wody

3.4.1. Zasady i kryteria doboru agregatu do schładzania wody

3.4.2. Dobór zbiornika buforowego

3.4.3. Agregaty z wykorzystaniem wentylatorowej chłodnicy powietrznej

3.5. Wymagania dotyczące montażu

3.6. Zasady prawidłowej eksploatacji

3.7. Awarie w agregatach i sposoby zapobiegania

3.7.1. Wprowadzenie

3.7.2. Charakterystyka agregatu do schładzania wody

3.7.3. Przyczyny niesprawności i awarii

3.7.3.1. Niewłaściwy dobór agregatu w fazie projektowania

3.7.3.2. Niewłaściwy montaż elementów instalacji

3.7.3.3. Niewłaściwy dobór i nastawy automatyki sterującej i zabezpieczającej

3.7.3.4. Niewłaściwe warunki eksploatacji

3.7.4. Najczęstsze awarie: objawy, przyczyny i metody napraw

3.7.5. Podsumowanie

4. Regulacje prawne – czynniki chłodnicze

4.1. Podział czynników chłodniczych

4.2. Degradacja warstwy ozonowej

4.3. Efekt cieplarniany

4.3.1. Mechanizm powstawania efektu cieplarnianego

4.3.2. Gazy „cieplarniane”

4.3.3. Skutki globalnego ocieplenia

4.4. Wskaźniki ekologiczne oceny czynnika

4.5. Skutki globalnego ocieplenia

4.6. Podstawy regulacji prawnych

4.7. Regulacje prawne dot. substancji zubożających warstwę ozonową

4.7.1. Europejskie regulacje prawne

4.7.2. Polskie regulacje prawne

4.8. Harmonogram wycofywania czynników chłodniczych z grup cfc i hcfc

4.9. Regulacje prawne dot. Niektórych fluorowanych gazów

4.9.1. Rozporządzenie parlamentu oraz komisji europejskiej

4.10. Projekt ustawy o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych – nowelizacja ustawy o f-gazach na dzień 15 maja 2010r

Brak załączników
Brak prenumeraty