klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Poradnik klimatyzacji Tom 1: Podstawy

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: Wydawnictwo SYSTHERM Danuta Gazińska s. j.
Stron: 578
Data wydania: 2010-08-10
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-36-126540-5


Wersja papierowa: 120,00 PLN

Data wydania:

10-08-2010

Wymiary:

17.0 x 24.0 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

tak

 

„Poradnik klimatyzacji. Tom 1: Podstawy” jest wiernym tłumaczeniem niemieckiego bestsellera, znanego fachowcom od ponad 30 lat, wydanego przez Wydawnictwo C. F. Müller pt. „Handbuch der Klimatechnik“. Tom 1: Grundlagen, Tom 2: Anwendungen (ponad 820 stron) – zespół autorski pod kierunkiem: Baumgarth, Hörner, Reeker. Poprawność merytoryczną tłumaczenia zapewnili znani specjaliści, wieloletni pracownicy Politechniki Poznańskiej – Zakładu Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza: prof. zw. dr inż. Ferdynand Dembecki, dr inż. Bolesław Gaziński oraz dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. P.P.

W części wstępnej przedstawiono wybrane zagadnienia klimatyczne i meteorologiczne ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z wymianą ciepła oraz odczuwaniem komfortu cieplnego, takich jak: bilans cieplny człowieka, energetyczna przemiana materii, konwekcja swobodna i wymuszona, dyfuzja gazów i przejmowanie masy, wymiana ciepła przy zmianie stanu. Przedstawiono prawa wilgotnego powietrza oraz ich zastosowanie, omówiono zmiany stanu powietrza wilgotnego w urządzeniach klimatyzacyjnych.

W sposób przejrzysty przedstawiono podstawy techniki chłodniczej i stosowanych urządzeń chłodniczych, dokonano ich przeglądu pod kątem rozwiązań konstrukcyjnych i zasad działania. W rozdziale poświęconym podstawom chłodnictwa scharakteryzowano m.in. chłodnie wyparne oraz sprężarkowe i absorpcyjne urządzenia chłodnicze.

W kolejnych rozdziałach omówiono podstawy przepływu płynów ze szczególnym uwzględnieniem ruchu powietrza w pomieszczeniach dla różnych typów wentylacji i rozmieszczenia nawiewników o zróżnicowanej konstrukcji. Ponadto przedstawiono podstawy akustyki w tym analizę szumów, dopuszczalne poziomy akustyczne, dodawanie hałasu z kilku źródeł i problemy izolacji akustycznej. Podano też zasady oczyszczania powietrza, budowę urządzeń i przykłady zastosowań różnych rodzajów filtrów. Omówiono szczegółowo technikę regulacji dla instalacji klimatyzacyjnych: zachowania statyczne i dynamiczne, węzły regulacyjne ciągłe i nieciągłe, sterowanie za pomocą systemów cyfrowych, zasady strojenia metodami: Chiena, Hronesa i Reswicka a także Zieglera i Nicholsa.

Do niniejszej publikacji dołączono również tablice dotyczące pary wodnej i powietrza wilgotnego oraz właściwości wybranych czynników chłodniczych – nieocenioną pomoc przy wszelkiego typu pracach projektowych.

Powyższy tytuł kierujemy do określonej grupy czytelników – specjalistów z branży klimatyzacyjnej, wentylacyjnej i chłodniczej, mając nadzieję na ułatwienie im pracy. Zainteresowani jesteśmy także dotarciem do środowisk akademickich oraz szkół średnich technicznych.

Spis treści:

1. Wprowadzenie

1.1 Klimat, klimatyzacja pomieszczeń, technika klimatyzacyjna

1.2 Wymagania stawiane technice klimatyzacyjnej

1.2.1 Uczucie komfortu i jakość powietrza w pomieszczeniu

1.2.2 Uczucie komfortu cieplnego

1.2.3 Uczucie komfortu nietermicznego

1.3 Wpływ klimatu na koncepcję obróbki powietrza i eksploatację instalacji klimatyzacyjnych

1.3.1 Redukcja obciążeń zewnętrznych lub ilości powietrza

1.3.2 Kształtowanie przepływu powietrza w pomieszczeniu

1.3.3 Wymagania w stosunku do obróbki powietrza

1.3.4 Wymagania w stosunku do regulacji

1.4 Normy, wytyczne, literatura, adresy

Literatura

2. Podstawy meteorologiczne

2.1 Wstęp

2.2 Pogoda, stan pogody, klimat

2.2.1 Pogoda

2.2.2 Stan pogody

2.2.3 Klimat

2.2.4 Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego

2.3 Techniczne opracowywanie danych meteorologicznych

2.3.1 Klimatologia wartości średnich

2.3.2 Dane dotyczące częstości występowania stanów meteorologicznych

2.4 Elementy meteorologiczne

2.4.1 Barometryczne ciśnienie powietrza i gęstość powietrza zewnętrznego

2.4.2 Wiatr

2.4.3 Temperatura powietrza zewnętrznego

2.4.4 Wilgotność powietrza zewnętrznego

2.4.5 Natężenie promieniowania słonecznego

2.5 Techniczne opracowanie danych meteorologicznych

2.5.1 Korelacja elementów meteorologicznych

2.5.2 Stopniodni, stopniogodziny, gramodni i gramogodziny

2.5.3 Typowy rok meteorologiczny

2.5.4 Dane klimatyczne ważne dla celów praktycznych

Literatura-

3. Podstawy fizjologiczne

3.1 Wprowadzenie

3.2 Bilans cieplny człowieka

3.2.1 Energetyczna przemiana materii

3.2.2 Regulacja temperatury ciała

3.2.3 Produkcja ciepła

3.2.4 Oddawanie ciepła

3.2.5 Odzież

3.3 Klimat cieplny pomieszczenia i uczucie komfortu

3.3.1 Odczuwanie temperatury przez człowieka

3.3.2 Uczucie komfortu

3.3.3 Wielkości wpływające na uczucie komfortu

3.3.3.1 Temperatura

3.3.3.2 Prędkość powietrza

3.3.3.3 Wilgotność powietrza

3.3.4 Metody pomiarowe

3.4 Jakościowe i ilościowe zapotrzebowanie powietrza przez człowieka

3.4.1 Oddychanie

3.4.2 Zapotrzebowanie na powietrze oraz minimalny strumień objętościowy powietrza zewnętrznego

3.4.3 Zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniu przez gaz, pary, pyły oraz mikroorganizmy

3.5 Wpływ szumów, oświetlenia i elektryczności na klimat pomieszczeń-

3.6 Wymagania higieniczne w stosunku do instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

3.6.1 Wymagania w stosunku do projektowania, produkcji i wykonania – zasysanie powietrza zewnętrznego

3.6.2 Wymagania w stosunku do eksploatacji i konserwacji

3.6.3 Sanitarne kontrole higieniczne

3.6.4 Inspekcje higieniczne (sanitarne)

3.6.5 Szkolenie w zakresie higieny

Literatura

4. Wymiana ciepła

Wstęp

4.1 Przewodzenie ciepła

4.1.1 Współczynnik przewodzenia ciepła

4.1.2 Stacjonarne przewodzenie ciepła

4.1.3 Przenikanie ciepła

4.1.4 Przenikanie ciepła przez żebra

4.1.5 Niestacjonarne przewodzenie ciepła

4.2 Konwekcja

4.2.1 Płyta z opływem wzdłużnym

4.2.2 Ciała opływane

4.2.3 Ciała złożone z płynem przepływającym

4.2.4 Konwekcja swobodna pojedynczych ciał

4.2.5 Konwekcja swobodna w warstwach

4.2.6 Kanały z przepływającym płynem

4.3 Wymiana ciepła przy zmianie stanu

4.3.1 Wymiana ciepła przy parowaniu

4.3.2 Skraplanie

4.4 Wymiana ciepła przez promieniowanie

4.4.1 Promieniowanie ciała doskonale czarnego

4.4.2 Promieniowanie ciała rzeczywistego

4.4.3 Prawo Kirchhoffa

4.4.4 Promieniowanie pomiędzy powierzchniami

4.4.5 Radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła

4.4.6 Temperatura odczuwalna

4.5 Wymiana masy

4.5.1 Dyfuzja gazów i przejmowanie masy

4.5.2 Dyfuzja pary przez substancje stałe

4.5.3 Osadzanie się skroplin na powierzchniach wewnętrznych

4.5.4 Osadzanie się skroplin na elementach budowlanych pomieszczeń nieklimatyzowanych

4.5.5 Wyznaczanie wykraplania wilgoci pod względem przepływu wilgoci dla pomieszczeń klimatyzowanych

4.6 Właściwości fizyczne

Literatura

5. Powietrze wilgotne - prawa i ich zastosowanie

5.1 Wprowadzenie

5.2 Parametry powietrza wilgotnego

5.3 Wykres h1+x, x dla powietrza wilgotnego według Moliera 

5.4 Prawo zachowania masy oraz I zasada termodynamiki w technice klimatyzacyjnej i wentylacyjnej

5.4.1 Prawo zachowania masy

5.4.2 Pierwsza zasada termodynamiki dla układów otwartych

5.5 Parowanie (dyfuzyjne)

5.6 Wykres t, x według Carriera 

5.7 Zmiany stanu powietrza wilgotnego w urządzeniach instalacji klimatyzacyjnej i wentylacyjnej

5.7.1 Komora mieszania

5.7.2 Nagrzewnica

5.7.3 Wentylator

5.7.4 Przeponowa chłodnica powietrza

5.7.5 Nawilżacz parowy

5.7.6 Nawilżacz dyszowy (komora zraszania)

5.7.7 Wymienniki do odzysku ciepła

5.7.8 Filtr

Literatura

6. Podstawy techniki chłodniczej

6.1 Wprowadzenie

6.2 Chłodnie wyparne

6.2.1 Funkcja i budowa

6.2.2 Zmiany stanu powietrza oraz wody

6.3 Otwarte sorpcyjne agregaty chłodnicze

6.3.1 Funkcja i budowa urządzenia

6.3.2 Wielkości obliczeniowe

6.4 Sprężarkowe urządzenia chłodnicze

6.4.1 Wprowadzenie

6.4.2 Przegląd funkcji

6.4.3 Obieg Carnota 

6.4.4 Procesy zachodzące w obiegu rzeczywistym

6.4.4.1 Obieg

6.4.4.2 Składniki instalacji

6.4.5 Czynniki chłodnicze

6.4.5.1 Początki i rozwój

6.4.5.2 Właściwości

6.4.5.3 Nomenklatura

6.4.6 Wykres log p, h ( p, h)

6.4.6.1 Budowa

6.4.6.2 Obieg na wykresie p, h

6.4.7 Wykresy dla czynników chłodniczych, tablice własności czynników chłodniczych

6.5 Absorpcyjne agregaty chłodnicze

6.5.1 Wprowadzenie

6.5.2 Funkcja

6.5.3 Obieg Carnota

6.5.4 Rzeczywiste agregaty chłodnicze

6.5.5 Wykres log p, 1/T

Literatura

7. Podstawy przepływu płynów

7.1 Wiadomości ogólne

7.2 Przepływ wolny od tarcia

7.2.1 Równanie ciągłości

7.2.2 Równanie energii (równanie Bernoulliego)

7.2.3 Ciśnienie całkowite, ciśnienie statyczne i dynamiczne

7.3 Zasada zachowania pędu

7.4 Przepływ z uwzględnieniem tarcia

7.4.1 Równanie energii dla przepływu z uwzględnieniem tarcia

7.4.2 Lepkość płynów

7.4.3 Prawo podobieństwa

7.4.4 Formy przepływu

7.4.5 Stopień turbulencji

7.4.6 Przepływ przy wlocie do rury i warstwa graniczna

7.5 Opory przepływu w kanałach

7.5.1 Opory przepływu w rurze prostej

7.5.1.1 Współczynnik tarcia w rurach λ przy przepływie laminarnym

7.5.1.2 Współczynnik tarcia w rurach λ przy przepływie turbulentnym

7.5.1.3 Wysokość chropowatości k

7.5.2 Średnica hydrauliczna

7.5.3 Średnica równoważna

7.6 Opory miejscowe

7.6.1 Rozszerzenie przekroju poprzecznego (dyfuzor)

7.6.2 Zwężenie przekroju poprzecznego

7.6.3 Zmiany kierunku (łuki, kolana)

7.6.4 Rozgałęzienia rur

7.7 Pomiar przepływu

7.8 Przepływ powietrza w pomieszczeniu – wentylacja naturalna i mechaniczna

7.8.1 Wentylacja mieszana

7.8.1.1 Wprowadzenie oraz charakterystyczne właściwości strumieni powietrza

7.8.1.2 Efekt Coandy

7.8.1.3 Zapory i przeszkody zamontowane przy suficie

7.8.1.4 Otwory wywiewne

7.8.1.5 Przepływ w pomieszczeniach zamkniętych

7.8.2 Wentylacja wyporowa

7.8.3 Wentylacja źródłowa (miejscowa)

7.8.4 Skuteczność wentylacji

7.8.4.1 Sprawność wymiany powietrza

7.8.4.2 Efektywność wentylacji

7.8.4.3 Metody pomiarowe

7.8.5 Numeryczne obliczanie przepływu powietrza w pomieszczeniu

Literatura

8. Podstawy akustyki

8.1 Wprowadzenie

8.2 Podstawy fizyczne oraz definicje

8.2.1 Powstawanie dźwięku

8.2.2 Częstotliwość oraz amplituda ciśnienia akustycznego

8.2.3 Moc akustyczna i natężenie akustyczne

8.3 Tworzenie i dodawanie poziomów hałas

8.4 Analiza szumów

8.4.1 Pasma oktawowe i tercjowe

8.4.2 Głośność

8.4.3 Krzywe graniczne 

8.4.4 Szumy impulsowe

8.4.5 Poziom uśredniony (norma DIN 45 641)

8.4.6 Poziom oceny (norma DIN 45 645)

8.5 Dopuszczalne poziomy akustyczne (wymagania w stosunku do „pomieszczeń wymagających ochrony”)

8.6 Wpływ pomieszczenia

8.6.1 Pomieszczenie quasi-sześcienne

8.6.2 Pomieszczenie płaskie i pomieszczenie długie

8.7 Izolacja akustyczna

8.7.1 Izolacja dźwięku w powietrzu

8.7.2 Szacowany wskaźnik izolacyjności akustycznej R’W 

8.7.3 Normowana różnica poziomu akustycznego

8.7.4 Różnica poziomu w szybie

8.8 Podsumowanie

Literatura

9. Podstawy oczyszczania powietrza

9.1 Informacje wstępne

9.2 Pył i jego zachowanie

9.2.1 Pojęcia podstawowe

9.2.2 Wyznaczanie rozdrobnienia

9.2.3 Prawo opadania cząstek pyłu

9.3 Oddzielanie pyłu w filtrach powietrza

9.4 Filtry powietrza dla ogólnej techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej

9.4.1 Wymagania

9.4.2 Sprawdzenie filtra oraz podział na klasy według normy DIN EN 779 [8]

9.4.2.1 Aktualny stan unormowania, opis przebiegu sprawdzenia filtra

9.4.2.2 Wielkości oraz ich definicje

9.5 Wysokosprawne filtry powietrza

9.5.1 Wstęp

9.5.2 Teoria filtrów

9.5.3 Sprawdzenie filtra oraz podział na klasy według normy DIN EN 1822-1

9.5.4 Różnice ciśnienia

9.6 Elektrofiltry powietrza

9.7 Filtry adsorpcyjne gazu

9.7.1 Wstęp

9.7.2 Rodzaje budowy i wielkości znamionowe

9.7.3 Okres użytkowania

9.8 Przykłady wykonania

9.8.1 Filtry powietrza dla ogólnej techniki klimatyzacyjnej i wentylacyjnej

9.8.1.1 Elementy filtrujące powietrze

9.8.1.2 Filtry kieszeniowe

9.8.2 Wysokosprawne filtry powietrza

9.8.3 Filtry adsorpcyjne gazu

Literatura

10 Technika regulacji instalacji klimatyzacyjnej

10.1 Podstawy, definicje

10.2 Obiekty regulowane

10.2.1 Zachowanie statyczne

10.2.2 Zachowanie dynamiczne

10.3 Regulator

10.3.1 Regulator ciągły

10.3.2 Regulator nieciągły

10.3.3 Specjalne wymagania w stosunku do regulatorów dla instalacji klimatyzacyjnej

10.3.4 Technika DDC

10.4 Optymalizacja regulatora

10.4.1 Nastawy regulacyjne wg metod Chien, Hronesa i Reswicka 

10.4.2 Nastawy regulacyjne wg metod Zieglera i Nicholsa 

10.5 Stabilność obwodów regulacyjnych

10.5.1 Wpływ zachowania dynamicznego

10.5.2 Wpływ zachowania statycznego

10.5.3 Obliczanie zaworów

10.5.4 Wpływ zachowania statycznego i dynamicznego na stabilność obwodu regulacyjnego

10.6 Przykłady regulacji temperatury

10.6.1 Instalacja z recyrkulacją powietrza obiegowego i regulacją kaskadową

10.6.2 Instalacja w eksploatacji VVS z ciągłym sterowaniem wentylatorów

10.7 Przykłady regulacji temperatury i wilgotności

10.7.1 Instalacja klimatyzacyjna z komorą zraszania powietrza

10.7.2 Instalacja z nawilżaczem parowym

Literatura

11. Tablice dla pary wodnej i powietrza wilgotnego

Literatura

Brak załączników
Brak prenumeraty