Bosch

Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
niedostępny

Wentylacja i klimatyzacja hal krytych pływalni

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Stron: 129
Data wydania: 2000-06-08
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 83-907582-8-8


Wersja papierowa: 65,00 PLN

Data wydania:

08-06-2000

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie


Książka jest pierwszą publikacją w krajowej literaturze technicznej, poświęconą zagadnieniom wentylacji i klimatyzacji hal krytych pływalni. Została ona napisana z myślą o szerszym kręgu odbiorców niż osoby zajmujące się techniką wentylacyjną i klimatyzacyjną, stąd zaistniała konieczność dokonania pewnych uproszczeń, szczególnie w opisie zjawisk występujących w pomieszczeniach basenowych.

W ostatnich latach w technice basenowej coraz powszechniej stosuje się rozbudowane systemy i urządzenia wentylacyjne, a zwłaszcza klimatyzacyjne. Jakość powietrza wewnętrznego, oszczędność energii, wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii, ochrona środowiska, to obecnie dodatkowe punkty widzenia podczas analizy rozwiązań technicznego wyposażenia obiektów basenowych. Projektowanie takich obiektów wymaga współdziałania inżynierów różnych specjalności z architektem, z uwagi na wpływ przyjętej koncepcji rozwiązania obiektu na wybór urządzeń i ich technicznych uwarunkowań, w tym szczególnie systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Informacje zawarte w tej publikacji w znacznym stopniu pomagają poprawnie rozwiązywać problemy w tym zakresie.

Spis treści:

Przedmowa

1. Wprowadzenie

2. Parametry powietrza wilgotnego

3. Wykres h-x (Molliera)

4. Przemiany powietrza wilgotnego realizowane w urządzeniach do klimatyzacji basenów kąpielowych 

4.1. Przemiana powietrza wilgotnego w komorze mieszania 

4.2. Przemiana w bloku z nagrzewnicą powietrza 

4.3. Przemiany w bloku z chłodnicą przeponową 

4.4. Przemiany w bloku z komorą zraszania lub z komorą o powierzchni zraszanej 

4.5. Przemiana w bloku z sorbentem stałym

4.6. Przemiany w blokach odzysku ciepła

5. Specyfika klimatyzacji krytych basenów kąpielowych

6. Podstawowe parametry cieplno-wilgotnościowe krytych basenów

6.1. Temperatura wody 

6.2. Temperatura powietrza

6.3. Wilgotność względna 

6.4. Prędkość ruchu powietrza 

6.5. Niezbędna ilość świeżego powietrza

7. Bilans cieplno-wilgotnościowy pomieszczenia basenowego 

7.1. Obciążenia cieplno-wilgotnościowe pomieszczenia basenowego 

7.2. Wyznaczanie ilości powietrza nawiewanego do przestrzeni basenu krytego 

8. Analiza metod obliczania ilość odparowanej wody 

8.1. Parowanie z powierzchni lustra wody 

8.2. Parowanie wody ze zwilżonych powierzchni 

9. Przegląd stosowanych rozwiązań 

9.1. System wentylacji o zmiennej ilości powietrza nawiewanego (zewnętrznego) 

9.2. System wentylacji o stałej ilości powietrza nawiewanego, z recyrkulacją i zmiennym udziałem powietrza zewnętrznego 

9.3. System klimatyzacji z osuszaniem powietrza obiegowego 

9.4. System wentylacji z dodatkowym osuszaniem powietrza wewnątrz hali basenu 

9.5. System klimatyzacji z osuszaniem powietrza obiegowego, mieszanego następnie z powietrzem zewnętrznym 

9.6. System klimatyzacji z osuszaniem powietrza obiegowego, mieszanego następnie z powietrzem zewnętrznym (z odzyskiem ciepła) 

9.7. Scentralizowany system klimatyzacji osuszający powietrze obiegowe, przy wykorzystaniu pompy ciepła, z której ciepło przekazywane jest powietrzu nawiewanemu 

9.8. Scentralizowany system klimatyzacji osuszający powietrze obiegowe, przy wykorzystaniu pompy ciepła, z której ciepło przekazywane jest powietrzu nawiewanemu (z dodatkową przepustnicą powietrza obiegowego)

9.9. Scentralizowany system klimatyzacji osuszający powietrze obiegowe, przy wykorzystaniu pompy ciepła, z której ciepło przekazywane jest powietrzu nawiewanemu, a jej nadmiar wodzie w basenie 

9.10. Scentralizowany system osuszający mieszaninę powietrza obiegowego i zewnętrznego, przy wykorzystaniu pompy ciepła, z której nadmiar ciepła przekazywany jest do węzła cieplnego 

10. Współpraca (skojarzenie) instalacji basenowej z innymi instalacjami energetycznymi 

10.1. Skojarzenie instalacji basenowej z instalacją sztucznego lodowiska przy wykorzystaniu pompy ciepła 

10.2. Skojarzenie instalacji basenowej z instalacją sztucznego lodowiska przy wykorzystaniu pompy ciepła oraz silnika spalinowego 

10.3. Ogrzewanie basenów kąpielowych przy zastosowaniu kolektorów słonecznych 

11. Analiza ekonomiczno-eksploatacyjna wybranych systemów 

Literatura 

Brak załączników
Brak prenumeraty