klimatyzacja

Szanowny Użytkowniku,

Zanim zaakceptujesz pliki "cookies" lub zamkniesz to okno, prosimy Cię o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych oraz udostępniamy informacje dotyczące plików "cookies" oraz przetwarzania Twoich danych osobowych. Poprzez kliknięcie przycisku "Akceptuję wszystkie" wyrażasz zgodę na przedstawione poniżej warunki. Masz również możliwość odmówienia zgody lub ograniczenia jej zakresu.

1. Wyrażenie Zgody.

Jeśli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez naszych Zaufanych Partnerów, które udostępniasz w historii przeglądania stron internetowych i aplikacji w celach marketingowych (obejmujących zautomatyzowaną analizę Twojej aktywności na stronach internetowych i aplikacjach w celu określenia Twoich potencjalnych zainteresowań w celu dostosowania reklamy i oferty), w tym umieszczanie znaczników internetowych (plików "cookies" itp.) na Twoich urządzeniach oraz odczytywanie takich znaczników, proszę kliknij przycisk „Akceptuję wszystkie”.

Jeśli nie chcesz wyrazić zgody lub chcesz ograniczyć jej zakres, proszę kliknij „Zarządzaj zgodami”.

Wyrażenie zgody jest całkowicie dobrowolne. Możesz zmieniać zakres zgody, w tym również wycofać ją w pełni, poprzez kliknięcie przycisku „Zarządzaj zgodami”.
Księgarnia – szczegóły publikacji

Podgląd
dostępny

Amoniakalne urządzenia chłodnicze Tom 1

Zamów publikację

Autor:
Wydawnictwo: I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
Stron: 448
Data wydania: 2000-08-08
Typ: książka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: brak informacji


Wersja papierowa: 120,00 PLN

Data wydania:

08-08-2000

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

 

W tomie pierwszym poradnika omówiono między innymi:

 • amoniak jako czynnik roboczy: własności fizyczne, chemiczne, bezpieczeństwo użytkowania, oddziaływanie na organizm ludzki,
 • oleje smarne do amoniakalnych urządzeń chłodniczych,
 • nośniki ciepła stosowane w układach chłodzenia pośredniego,
 • podstawy termodynamiki obiegów chłodniczych sprężarkowych: jednostopniowe, dwustopniowe, kaskadowe, rzeczywiste wraz z przykładami obliczeniowymi,
 • wybrane zagadnienia wymiany ciepła i oporów przepływu w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych: proces wrzenia w parownikach zalanych o dużej objętości oraz parownikach przepływowych, na powierzchni zewnętrznej chłodnic powietrza,
 • skraplanie na zewnątrz rur oraz w rurach i płytowych wymiennikach ciepła, a także od strony wody chłodzącej, powietrza i efekt natrysku wody w skraplaczach natryskowo - wyparnych (zagadnienia bogato zilustrowane przykładami obliczeniowymi),
 • sprężarki chłodnicze do amoniaku: tłokowe i śrubowe, charakterystyki zewnętrzne, ruch i automatyzacja pracy, obiegi oleju w agregatach sprężarkowych,
 • parowniki: rurowe, wentylatorowe chłodnice powietrza, parowniki płaszczowo - rurowe i płytowe do chłodzenia cieczy,
 • systemy zasilania parowników: ciśnieniowe, grawitacyjne i pompowe (pompy do amoniaku),
 • pośrednie systemy chłodzenia: budowa i działanie urządzeń, współpraca obiegu chłodziwa z parownikami,
 • skraplacze: powietrzne, płaszczowo - rurowe, płytowe, natryskowo - wyparne.

Spis treści:

Przedmowa

1.1 Uwagi wstępne

1.2 Własności amoniaku (R 717) 

1.2.1 Własności fizyczne

1.2.2 Własności chemiczne: oddziaływanie na metale i tworzywa sztuczne

1.2.3 Własności termodynamiczne

1.2.4 Własności elektryczne

1.2.5 Własności bezpieczeństwa użytkowania. Palność i wybuchowość 

1.2.6 Oddziaływanie na organizm ludzki: własności trujące 

1.2.7 Wykrywanie amoniaku 

1.2.8 Oddziaływanie na środowisko 

1.2.9 Oddziaływanie na produkty spożywcze 

1.2.10 Bilans zalet i wad amoniaku

1.3 Oleje smarne do amoniakalnych urządzeń chłodniczych 

1.3.1 Uwagi wstępne 

1.3.2 Podstawowe wymagania stawiane olejom chłodniczym 

1.3.3 Wpływ warunków pracy urządzenia chłodniczego na własności oleju 

1.3.4 Rodzaje olejów do sprężarek amoniakalnych 

1.4 Nośniki ciepła (chłodziwa) stosowane w układach chłodzenia pośredniego 

1.4.1 Ogólna charakterystyka chłodziw 

1.4.2 Chłodziwa stosowane w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych 

1.4.3 Porównanie własności cieplno-fizycznych wybranych chłodziw 

1.4.4 Korozyjne własności chłodziw 

Przypisy i literatura do rozdziału 1

2. Obiegi chłodnicze sprężarkowe (Waldemar TARGAŃSKI)

2.1 Budowa wykresu Molliera ciśnienie - entalpia właściwa (p - h) 

2.2 Obiegi jednostopniowe teoretyczne

2.3 Wpływ podstawowych parametrów pracy na efektywność energetyczną teoretycznego obiegu chłodniczego 

2.4 Obieg rzeczywisty 

2.5 Obiegi teoretyczne dwustopniowe i układy kaskadowe 

2.6 Pompowe zasilanie parownika czynnikiem chłodniczym 

2.7 Przykłady obliczeń obiegów chłodniczych 

Literatura do rozdziału 2 

3. Wymiana ciepła w amoniakalnych urządzeniach chłodniczych (Dariusz BUTRYMOWICZ)

3.1 Uwagi ogólne o wymianie ciepła i oporach przepływu w chłodniczych wymiennikach ciepła 

3.2 Wymiana ciepła w parownikach 

3.2.1 Wymiana ciepła i opory przepływu cieczy 

3.2.2 Zjawisko wrzenia w parownikach zalanych o dużej objętości 

3.2.3 Zjawisko wrzenia i spadków ciśnienia w parownikach przepływowych, zalanych i suchych 

3.2.4 Wymiana ciepła na powierzchni zewnętrznej chłodnic powietrza 

3.2.5 Wymiana ciepła przy odparowaniu warstwy cieczy 

3.2.6 Wymiana ciepła na powierzchni z namarzaniem lodu 

3.3 Wymiana ciepła w skraplaczach chłodniczych 

3.3.1 Skraplanie na zewnątrz rur 

3.3.2 Skraplanie w rurach i płytowych wymiennikach ciepła 

3.3.3 Wymiana ciepła po stronie wody chłodzącej 

3.3.4 Wymiana ciepła od strony powietrza na wiązkach rur w skraplaczach 

3.3.5 Wykorzystanie efektu natrysku wody w skraplaczach natryskowo-wyparnych 

Literatura do rozdziału 3 

4. Sprężarki (Konrad KALINOWSKI) 

4.1 Wprowadzenie 

4.2 Sprężarki tłokowe 

4.2.1 Budowa sprężarki tłokowej

4.2.2 Zasada działania sprężarki tłokowej 

4.2.3 Straty w zaworach roboczych 

4.2.4 Temperatura sprężania par amoniaku. Obniżanie temperatury par 

4.2.5 Regulacja wydajności sprężarek tłokowych 

4.2.5.1 Potrzeba regulacji wydajności 

4.2.5.2 Regulacja wydajności sprężarek tłokowych. "Wyłączanie cylindrów" 

4.3 Sprężarki śrubowe 

4.3.1 Ogólna budowa agregatu sprężarki śrubowej 

4.3.2 Budowa sprężarki śrubowej 

4.3.3 Zasada działania sprężarki śrubowej 

4.3.4 Proces sprężania w sprężarce śrubowej 

4.3.5 Regulacja objętości komory sprężania. Wskaźnik objętości komory sprężania "ji" i spręż wewnętrzny "si" 

4.3.6 Upustowa regulacja wydajności sprężarki śrubowej 

4.3.7 Straty związane z regulacją wydajności sprężarek śrubowych 

4.4 Obiegi oleju w agregatach sprężarkowych 

4.4.1 Funkcja oleju w sprężarkach chłodniczych 

4.4.2 Przerzut oleju ze sprężarki do urządzenia chłodniczego 

4.4.3 Obieg oleju w sprężarce tłokowej 

4.4.4 System olejowy sprężarek śrubowych. Podobieństwa i różnice w porównaniu ze sprężarkami tłokowymi 

4.5 Układy sprężarek na niższe temperatury 

4.5.1 Ogólne kryteria doboru sprężarek na niższe temperatury 

4.5.2 Dwustopniowe obiegi chłodnicze sprężarek tłokowych i śrubowych 

4.5.3 Obiegi chłodnicze sprężarek śrubowych z doładowaniem 

4.5.4 Wykonania sprężarek dwustopniowych 

4.6 Charakterystyki sprężarek tłokowych i śrubowych 

4.6.1 Charakterystyki mocy 

4.6.2 Stopień dostarczania sprężarek tłokowych i śrubowych 

4.6.3 Współczynnik wydajności chłodniczej sprężarek tłokowych i śrubowych 

4.7 Ruch i automatyzacja pracy sprężarek 

4.7.1 Ogólne zasady ruchu urządzenia chłodniczego i sprężarek 

4.7.2 Zabezpieczenia agregatów sprężarkowych 

4.7.3 Pomiary i kontrola parametrów pracy. Sygnalizacja stanów ruchu i ostrzeganie 

4.7.4 Regulacja i sterowanie. Ruch automatyczny agregatów sprężarkowych 

4.7.5 Rozruch sprężarek i dobór silników napędowych do sprężarek 

4.8 Inne rozwiązania konstrukcyjne sprężarek 

4.8.1 Sprężarki śrubowe jednowirnikowe 

4.8.2 Sprężarki semihermetyczne do amoniaku 

4.8.3 Sprężarki bezolejowe 

Literatura i materiały firmowe do rozdziału 4 

5. Parowniki, chłodnice i systemy chłodzenia (Konrad KALINOWSKI) 253

5.1 Systemy chłodzenia, funkcja i podział parowników i chłodnic 

5.2 Parowniki rurowe 

5.3 Wentylatorowe chłodnice powietrza

5.3.1 Ogólna budowa chłodnicy powietrza 

5.3.2 Baterie rurowo-lamelowe, budowa i wymiary główne 

5.3.3 Tace ściekowe i obudowy chłodnic powietrza 

5.3.4 Wyznaczenie wydajności chłodnicy oraz temperatury wylotowej powietrza 

5.3.5 Dobór wentylatorów do chłodnic powietrza, a obieg powietrza w komorach chłodniczych 

5.3.6 Warunki klimatyczne w komorze chłodniczej, a dobór chłodnicy powietrza 

5.3.7 Odszranianie amoniakalnych chłodnic powietrza 

5.3.7.1 Cykliczny charakter pracy chłodnic powietrza w warunkach oszronienia. Ciepło konieczne do odszraniania 

5.3.7.2 Odszranianie parowników "gorącymi parami" 

5.3.7.3 Inne metody odszraniania chłodnic powietrza 

5.4 Parowniki płaszczowo-rurowe 

5.4.1 Zastosowanie i podział 

5.4.2 Budowa, działanie i wydajność parowników płaszczowo-rurowych zalanych 

5.4.3 Parowniki płaszczowo-rurowe typu suchego 

5.4.4 Parowniki płaszczowo-rurowe zroszeniowe 

5.5 Parowniki płytowe do chłodzenia cieczy 

5.5.1 Zastosowanie płytowego wymiennika ciepła. Płyty 

5.5.2 Konstrukcja i działanie parowników płytowych 

5.6 Parowniki specjalizowane 

5.7 Systemy zasilania parowników 

5.7.1 Ogólne informacje o zasilaniu parowników 

5.7.2 Zasilanie ciśnieniowe 

5.7.2.1 Ręczne zawory rozprężne 

5.7.2.2 Termostatyczne zawory rozprężne 

5.7.2.3 Elektroniczne zawory rozprężne 

5.7.2.4 Zawory rozprężne pływakowe 

5.7.2.5 Zawory rozprężne nastawiane silnikami pomocniczymi 

5.7.3 Zasilanie grawitacyjne parowników 

5.7.4 Zasilanie pompowe (recyrkulacyjne) parowników 

5.7.4.1 Zasada działania. Krotność obiegu 

5.7.4.2 Pompy do amoniaku 

5.7.4.3 Współpraca pomp z siecią rurociągów. Charakterystyka pomp i sieci. Regulacja 

5.7.4.4 Ciśnienie ssania pompy w instalacji. Kawitacja 

5.7.4.5 Wpływ zasilania pompowego na działanie i konstrukcję parownika 

5.7.5 Funkcje oddzielacza cieczy w obiegu pompowym. Wielkość oddzielacza 

5.8 Pośrednie systemy chłodzenia 

5.8.1 Systemy chłodzenia. Zalety i wady bezpośrednich i pośrednich systemów chłodzenia 

5.8.2 Podział i zastosowanie systemów do chłodzenia pośredniego 

5.8.3 Budowa i działanie urządzeń do chłodzenia pośredniego 

5.8.4 Współpraca obiegu chłodziwa z parownikiem 

5.9 Charakterystyka współpracy parowników ze sprężarką 

Literatura do rozdziału 5 

6. Skraplacze amoniakalne i układy pomocnicze związane ze skraplaczami (Konrad KALINOWSKI)

6.1 Podział skraplaczy 

6.2 Skraplacze chłodzone wodą 

6.2.1 Skraplacze płaszczowo-rurowe poziome 

6.2.2 Skraplacze płaszczowo-rurowe członowe 

6.2.3 Skraplacze płaszczowo-rurowe pionowe 

6.2.4 Skraplacze płytowe 

6.3 Obiegi wody chłodzącej skraplaczy 

6.3.1 Zasada działania obiegów wody chłodzącej 

6.3.2 Chłodnie wyparne wody obiegowej

6.4 Skraplacze chłodzone wodą i powietrzem 

6.4.1 Skraplacze ociekowe 

6.4.2 Skraplacze natryskowo-wyparne

6.4.2.1 Budowa i działanie skraplacza natryskowo-wyparnego 

6.4.2.2 Obieg wody skraplacza natryskowo-wyparnego 

6.5 Skraplacze chłodzone powietrzem 

6.6 Pomocnicze funkcje skraplaczy 

6.6.1 Wykorzystanie (odzyskiwanie) ciepła skraplania do celów użytkowych 

6.6.2 Odprowadzenie ciepła chłodzenia oleju ze sprężarek śrubowych 

6.7 Wpływ czynników eksploatacyjnych 

6.7.1 Wpływ warunków otoczenia na pracę i ruch skraplacza 

6.7.2 Wpływ niższych temperatur otoczenia 

6.7.3 Wpływ ograniczenia hałasów na skraplacze i chłodnie wody 

6.8 Powietrze i inne gazy nieskraplające się w skraplaczu 

6.8.1 Wzrost ciśnienia skraplania wskutek obecności gazów nieskraplających się w skraplaczu 

6.8.2 Odpowietrzniki 

6.9 Charakterystyki współpracy skraplacza ze sprężarką 

Literatura do rozdziału 6 

ZAŁĄCZNIK 1. Własności cieplno-fizyczne cieczy nasyconej amoniaku 

ZAŁĄCZNIK 2. Własności cieplno-fizyczne pary nasyconej amoniaku 

ZAŁĄCZNIK 3. Własności termodynamiczne cieczy i pary nasyconej amoniaku 

ZAŁĄCZNIK 4. Wykres termodynamiczny Molliera (p - h) dla amoniaku 

ZAŁĄCZNIK 5. Własności cieplno-fizyczne wodnego roztworu chlorku wapnia 

ZAŁĄCZNIK 6. Gęstości wodnych roztworów chlorku sodu i chlorku wapnia 

ZAŁĄCZNIK 7. Własności cieplno fizyczne wodnego roztworu glikolu etylenowego 

ZAŁĄCZNIK 8. Wykres Molliera (h - x) powietrza wilgotnego

SKOROWIDZ 

Brak załączników
Brak prenumeraty