Bosch

Artykuł Dodaj artykuł

Jak dbać o czystość w pomieszczeniach?

Pomieszczenia czyste - klasyfikacja pomieszczeń czystych i stref

Jak dbać o czystość w pomieszczeniach

Pomieszczenia czyste - klasyfikacja pomieszczeń czystych i stref

Istnieją różne metody pomiaru zanieczyszczeń, a niektóre pomieszczenia wymagają szczególnej troski pod tym właśnie względem. Pomieszczenie czyste stwarza warunki do pracy na przykład w branży farmaceutycznej. Tylko w niektórych branżach dozwolone są minimalne poziomy cząsteczek unoszących się w powietrzu. Chodzi tu o takie jak pył, kurz czy np. bakterie.

Ilości cząstek w powietrzu w pomieszczeniach czystych

W obecnych czasach nie jest trudno znaleźć firmę, która wykonuje pomiary ilości cząstek w powietrzu, co ma konkretny cel. Jest nim klasyfikacja pomieszczeń czystych, obszarów czystych oraz urządzeń odgradzających. Wszystko to odbywać się powinno zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania z dnia 18 marca 2019. Pomieszczenia czyste odgrywają w tym przypadku niezwykle istotną rolę. Klasyfikację pomieszczeń czystych i stref czystych można przeprowadzić tuż po wybudowaniu budynku, w stanie spoczynku i w stanie działania, a także na etapie odbioru nowego pomieszczenia. Na przykład w branży farmaceutycznej wymagane jest to co 6-12 miesięcy, biorąc pod uwagę te pomieszczenia, w których produkt jest eksponowany na warunki środowiskowe. Przy wytwarzaniu sterylnych produktów leczniczych wymienia się aż cztery klasy czystości powietrza i są to: A, B, C i D. W tego typu pomieszczeniu czystym bardzo ważne jest, aby kontrolować nie tylko czystość pyłową, ale również ciśnienie, temperaturę, wilgotność, a nawet parametry hałasu i co ciekawe, natężenie oświetlenia. Wszystko to są wymogi odgórne, tak jak te, które dotyczą dezynfekcji pomieszczenia czystego.

Co należy wiedzieć o klasyfikacji pomieszczenia czystego?

Pomieszczenia czyste typu Clean room klasyfikuje się zgodnie z normą ISO 14644-1. W pomieszczeniach klasy ISO 8 w każdym punkcie pomiar trwa 1 minutę. Z kolei w pomieszczeniach o podwyższonej czystości (np. ISO 5) w każdym punkcie pomiarowym trwa ponad 30 minut, a więc znacznie dłużej. Jest to bardzo ważne, gdy planuje się długość testów. Ma to również bardzo duże znaczenie dla wyceny usługi pomiaru. Dlatego jest ona wyceniana indywidualnie, po zapoznaniu się ze szczegółami dotyczącymi konkretnego pomieszczenia.

Pomiar ilości cząstek stałych i w ogóle cała ta klasyfikacja pomieszczeń czystych to dla wielu osób trudny temat. Więcej o tym można przeczytać na stronie: https://bnt-sigma.pl/klasyfikacja-pomieszczen-czystych. A nawet skorzystać z usługi danej klasyfikacji czy po prostu pomiaru czystości pomieszczenia.

Artykuł sponsorowany