Artykuł Dodaj artykuł

GRZEJNIKI DO POMPY CIEPŁA?

Najlepszymi są niskotemperaturowe grzejniki REGULUS®-system

Najlepszymi są niskotemperaturowe grzejniki REGULUS®-system

Dlaczego?

 1. Podwyższenie o 1°C temperatury 1 m² każdego! grzejnika, w tym podłogowego, daje wzrost jego mocy grzewczej o około 10 W. Ze wszystkich typów grzejników ściennych obecnych na rynku, regulusy mają największą powierzchnię wymiany.
 2. Budowa regulusów przypomina chłodnicę – układ wodny z miedzi zapewnia największą sprawność w odbiorze ciepła od czynnika grzewczego, lamele z aluminium przekazują ciepło do powietrza poprzez promieniowanie z powierzchni oraz konwekcję.

Jeśli Twój klient zmienia ogrzewanie na pompę ciepła, nie zapomnij zaproponować mu wymiany grzejników na nowoczesne, sterowalne, niskotemperaturowe. Jeśli inwestor nie dokonał gruntownej termomodernizacji swojego domu, pozostawienie dotychczasowych grzejników jest „błędem w sztuce”. Inwestorzy mają potem żal, że nikt ich o tej konieczności nie poinformował.

Regulus-system

 

Co powinien wykonać INWESTOR, za WASZĄ poradą, rękami swojego INSTALATORA

 • Obiekty remontowane – opcja pierwsza. Wymiana grzejników na tej samej wielkości lecz zaopatrzone w wewnątrzgrzejnikowe, cicho pracujące, turbinki poprzeczne (aktualnie wyłącznie w ofercie REGULUS®-system – grzejniki ścienne: E-VENT 230 V, grzanie lub REVERS 24 V, grzanie i chłodzenie poprzez rewers na pompie ciepła).
 • Obiekty remontowane – opcja druga. Zainstalowanie pod dotychczasowymi grzejnikami uniwersalnych poprzecznych turbinek podgrzejnikowych typu ZEPHYR  (aktualnie wyłącznie w ofercie REGULUS®-system). 
 • Obiekty remontowane – opcja trzecia. Należy przewymiarować grzejniki tj. zmienić  posiadany typ grzejników na większe o około 50% (uwaga – nie zawsze jest na to miejsce).
 • Obiekty nowe. Wykonania hybrydowej dystrybucji ciepła (HDC). Dobra konfiguracja instalacji centralnego ogrzewania/centralnego chłodzenia: pompa ciepła + mały bufor ciepła (około 200 litrów) + ogrzewanie podłogowe w strefach komunikacji + grzejniki niskotemperaturowe. W procesie grzania dominują niskoinercyjne grzejniki, które łatwo uruchomić i łatwo zatrzymać. 70% potrzeb grzewczych zaspokoją grzejniki, podłoga da „efekt letniej posadzki” i wspomoże grzejniki przy dużych mrozach.

Niskotemperaturowe, niskoinercyjne regulusy są wykorzystywane w trzech opcjach

 • Grzanie standardowe – promieniowanie + konwekcja, każda instalacja, wszystkie źródła ciepła – wszystkie typoszeregi produkcji REGULUS-®-system.
 • Grzanie standardowe lub ze wspomaganą cyrkulacją powietrza – typoszereg E-VENT.
 • Grzanie standardowe, grzanie ze wspomaganą cyrkulacją powietrza, chłodzenie – typoszereg REVERS.

Kiedy stosować wentylatorowy system wspomagania pracy instalacji c.o. – grzejniki z turbinką lub uniwersalne turbinki podgrzejnikowe?

 • aby szybko zwiększyć dynamikę grzania (np. ogrzanie pomieszczenia użytkowanego okresowo);
 • aby podwyższyć moc grzejnika (bez zmiany temperatury zasilania, np. dopasowanie mocy grzewczej do niedoszacowanych wymagań grzewczych pomieszczenia);
 • aby utrzymać moc grzejnika (przy istotnym obniżeniu temperatury zasilania), co oznacza efektywne grzanie z pompą ciepła, gruntowym wymiennikiem ciepła lub kotłem  kondensacyjnym.

Optymalnej produkcji ciepła powinna towarzyszyć optymalna dystrybucja ciepła. Nasz Dom powinien zapewnić komfort cieplny i bezpieczeństwo cieplne całej rodzinie.  

 • Tyle CIEPŁA ILE TRZEBA I dokładnie wówczas KIEDY TRZEBA. Nie jest komfortową sytuacja, gdy ciepła jest za mało lub za dużo, a także gdy jest podane w złym czasie.
 • Ciepło powinno być produkowane w taki sposób, by maksymalnie wykorzystać kaloryczność stosowanego nośnika energii. Jeśli  na ciepło nie ma pełnego zapotrzebowania, jego nadmiar nie powinien być magazynowany w posadzce lecz w zbiorniku buforowym. Powinno być to „ciepło na potem”. Ładowanie energii w betonową posadzkę, bez względu na to czy jest zapotrzebowanie na ciepło czy też nie, oznacza marnotrawstwo i konkretną stratę finansową!
 • Poważnym błędem jest montowanie źródła ciepła z nadmiarem mocy! Grzejniki nie są po to, by buforować nadmiar mocy źródła ciepła i chronić go przed taktowaniem. Grzejniki mają grzać – kiedy chcemy, jak długo chcemy i tam gdzie chcemy.
 • Instalacja c.o. powinna być sterowalna po to aby, natychmiast po osiągnięciu pożądanej temperatury lub pojawieniu się dużych uzysków ciepła, również w razie braku potrzeby kontynuowania grzania
  (np. wyjście do pracy, wyjazd), grzanie można było jak najszybciej przerwać. 

Tanie i komfortowe, całoroczne, elastycznie reagujące na wszelkie zmiany i anomalie pogodowe, ogrzewanie domu nie jest możliwe bez posiadania grzejników łatwo sterowalnych o minimalnej bezwładności cieplnej.

Artykuł został dodany przez firmę

REGULUS-system

REGULUS-system Wójcik Spółka Jawna jest producentem polskim zajmującym się wytwarzaniem grzejników centralnego ogrzewania.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły


Komentarze

Brak elementów do wyświetlenia.