Artykuł Dodaj artykuł

Pomiar jakości powietrza wewnętrznego IAQ

W ostatnim czasie coraz większą uwagę przywiązujemy do jakości powietrza wewnętrznego IAQ w pomieszczeniach. Niewątpliwie jest to wynikiem coraz lepszego zrozumienia jaki wpływ na zdrowie, dobre samopoczucie, kreatywność i produktywność ma jakość powietrza.

W ostatnim czasie coraz większą uwagę przywiązujemy do jakości powietrza wewnętrznego IAQ w pomieszczeniach. Niewątpliwie jest to wynikiem coraz lepszego zrozumienia jaki wpływ na zdrowie, dobre samopoczucie, kreatywność i produktywność ma jakość powietrza.

Większość stowarzyszeń i agencji naukowych na świecie jako jeden z pięciu głównych problemów zdrowotnych wymienia złą jakość powietrza wewnętrznego IAQ. W związku z tym firmy, jednostki rządzące, szkoły, właściciele i zarządcy budynków na całym świecie skupiają coraz większą uwagę na osiągnięciu i utrzymaniu dobrej jakości powietrza w pomieszczeniach.

Bez wątpienia parametry środowiska wewnętrznego mogą zmieniać się z różnych powodów. Wadliwe systemy HVAC, materiały budowlane, nowo zamontowane dywany lub sprzęt biurowy zmieniają jakość powietrza w pomieszczeniach.

Pomiar jakości powietrza wewnętrznego IAQ

Tradycyjnie pomiary jakości powietrza w pomieszczeniach wykonuje się w odpowiedzi na zauważony problem lub skargę. Problemy te są następnie badane w celu ustalenia przyczyny i wprowadzenia poprawek, tak aby polepszyć jakość powietrza.

Obecnie jakość powietrza w pomieszczeniach jest również mierzona w sposób ciągły i proaktywny. Ma to na celu zapewnienie utrzymania dobrej jakości powietrza dla zdrowia, bezpieczeństwa oraz komfortu mieszkańców i użytkowników budynków.

TSI projektuje i produkuje wiodące w branży przyrządy do pomiaru jakości powietrza wewnętrznego IAQ. Mierniki TSI mogą służyć do szybkiego, dokładnego i niezawodnego pomiaru i monitorowania jakości powietrza w pomieszczeniach.

Pomiar jakości powietrza wewnętrznego IAQ

Rozwiązania do monitorowania jakości powietrza wewnętrznego IAQ

Pomiary jakości powietrza wewnętrznego IAQ zazwyczaj obejmują temperaturę, wilgotność, przeciąg, pomiar cząstek (PM2,5) i gazów, takich jak CO i CO2.

TSI oferuje kilka rozwiązań, które pomagają szybko i dokładnie ocenić podstawowe parametry IAQ. Utrzymanie jakości powietrza i poziomu komfortu może znacznie poprawić samopoczucie, kreatywność i produktywność użytkowników pomieszczenia.

Pomiar jakości powietrza wewnętrznego IAQ

Kwestie dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa stanowią coraz większą część oceny jakości powietrza. Dążenie do jak największej energooszczędności sprawia, że w rezultacie budynki stają się niemal hermetyczne. Dlatego niezwykle ważnym aspektem jest prawidłowa wentylacja pomieszczeń.

Gazy, opary i cząstki stałe mogą powodować niepożądane reakcje u niektórych osób, w zależności od indywidualnej wrażliwości. Niektóre z tych „wszechobecnych”, niechcianych zanieczyszczeń są potencjalnie toksyczne, zakaźne, uczulające, drażniące lub w inny sposób szkodliwe. Ostatnie badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych pokazują, że problem jakości powietrza występuje w ponad jednej trzeciej budynków.

Bardzo ważne jest przede wszystkim szybkie reagowanie na skargi dotyczące jakości powietrza wewnętrznego. Kluczowe jest również aktywne identyfikowanie i rozwiązywanie potencjalnych problemów, zanim zaczną być zagrożeniem dla zdrowia człowieka.

Urządzenia TSI do pomiaru jakości powietrza w pomieszczeniach są zaprojektowane jako mierniki o wysokiej wydajności. Urządzenia TSI pomagają specjalistom ds. jakości powietrza w znajdowaniu problemów, wprowadzaniu poprawek i utrzymywaniu standardów jakości powietrza w każdym środowisku.

Poznaj urządzenia do pomiaru jakości powietrza wewnętrznego IAQ

Pomiar jakości powietrza wewnętrznego IAQ

Pomiar jakości powietrza wewnętrznego IAQ

Pomiar jakości powietrza wewnętrznego IAQ

Artykuł został dodany przez firmę

iBros technic

Specjalizujemy się w dostawie i dystrybucji rozwiązań pomiarowych i sterujących, w projektowaniu nowych układów, a także integrowaniu już istniejących instalacji. W swojej ofercie posiadamy urządzenia stacjonarne oraz przenośne.

Zapoznaj się z ofertą firmy


Inne publikacje firmy


Podobne artykuły