Już jest! Aplikacja mobilna GREE – STREFA INSTALATORA! Bosch - urządzenia klimatyzacyjne

Artykuł Dodaj artykuł

Jak budować ciepły dom – czyli kilka słów o izolacji termicznej

Przy budowie domu jednym z najważniejszych etapów inwestycji jest wykonanie ścian o dobrej izolacyjności termicznej. Wymagają tego przepisy prawa, poczucie dbałości o ochronę cieplną budynków, a także zdrowy rozsądek podpowiadający, że wybór odpowiednich materiałów budowlanych chroniących przed stratami ciepła będzie wpływał na późniejsze zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem.

Jak budować ciepły dom – czyli kilka słów o izolacji termicznej

Przy budowie domu jednym z najważniejszych etapów inwestycji jest wykonanie ścian o dobrej izolacyjności termicznej. Wymagają tego przepisy prawa, poczucie dbałości o ochronę cieplną budynków, a także zdrowy rozsądek podpowiadający, że wybór odpowiednich materiałów budowlanych chroniących przed stratami ciepła będzie wpływał na późniejsze zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem. W „ciepłym” domu nie powinno pojawić się zjawisko występowania mostków cieplnych – czyli miejsc niechcianej, wzmożonej ucieczki energii cieplnej. Jak wybudować dom, w którym komfortowa temperatura będzie zapewniona nawet w okresie występowania największych mrozów?

Jak niwelować straty energetyczne?

Izolacyjność termiczna materiałów murowych, wykorzystanych przy budowie domu, wpływa bezpośrednio na komfort cieplny w budynku. Ściany zewnętrzne powinny cechować się, co najmniej granicznym współczynnikiem przenikania ciepła U. Końcowa wartość współczynnika U bezpośrednio zależy od grubości materiałów tworzących przegrodę oraz od wartości ich współczynników przewodzenia ciepła (lambda). Współczynnik lambda materiałów murowych jest zależny od gęstości, składu surowcowego i wilgotności danego materiału. Współczynnik przenikania ciepła, to charakterystyczna właściwość fizyczna materiału, która informuje o jego zdolności do przewodzenia ciepła. Najbardziej energooszczędne z punktu widzenia izolacyjności termicznej są te materiały, których współczynnik lambda jest najniższy.

Spośród materiałów tworzących System Budowy H+H doskonałą izolacyjnością termiczną charakteryzuje się beton komórkowy. Jego strukturę wewnętrzną budują komórki wypełnione powietrzem – świetnym izolatorem cieplnym, dlatego można dzięki niemu uzyskać ściany warstwowe oraz jednowarstwowe o niskim współczynniku przenikania ciepła U. Bloczki z betonu komórkowego najniższych gęstości pozwalają na wznoszenie przegród jednowarstwowych spełniających wymagania maksymalnego współczynnika przenikania ciepła nawet bez konieczności stosowania dodatkowego ocieplenia. Wykorzystanie betonu komórkowego do wzniesienia przegród murowych to szybkie i łatwe wykonawstwo a także oszczędności eksploatacyjne przejawiające się w mniejszym zapotrzebowaniu na energię cieplną.

Ciepły dom i odpowiednia izolacyjność akustyczna

Jednym z dużych wyzwań przed którymi stają projektanci obiektów jest pogodzenie dobrych parametrów termicznych i akustycznych. Wyzwanie jest tym trudniejsze, że obie te właściwości nie idą w parze. Jednak beton komórkowy mający bardzo dobre właściwości ciepłochronne dla większości przypadków spotykanych na polskim rynku budowlanym ma wystarczającą izolacyjność akustyczną. Co pozwala w odpowiednim stopniu chronić wnętrze mieszkań przed przenikaniem niepożądanych dźwięków.

Podobne artykuły