Artykuł Dodaj artykuł

Wydajne chillery na CO2 – już są!

W rozmowie z Maurycym Szwajkajzer z firmy konsultingowej ENRECO potwierdzamy to, co już wiemy – ograniczenia w dostępie do F-gazów. Ale i dowiadujemy się o długo wyczekiwanych chillerach do klimatyzacji na CO2.

logo Enreco

W rozmowie z Maurycym Szwajkajzer z firmy konsultingowej ENRECO potwierdzamy to, co już wiemy – ograniczenia w dostępie do F-gazów. Ale i dowiadujemy się o długo wyczekiwanych chillerach do klimatyzacji na CO2.

Maurycy Szwajkajzer, Enreco

Można powiedzieć, że rewolucja w chłodnictwie, a dokładniej w czynnikach chłodniczych ma dwa fronty. Pierwszy; kontyngent ograniczający dostępność F-gazów i drugi; ograniczenia w ich stosowaniu w nowych urządzeniach już od 2020 roku.

Regulacje prawne działają na zasadzie kija i marchewki. Kijem są lawinowo rosnące ceny F-gazów ze wszystkich grup i obowiązek CRO. Marchewką - praktyczny brak obowiązków prawnych i niskie ceny czynnika przy przejściu na czynniki naturalne, a w szczególności r744 czyli popularne CO2 – wyjaśnia Maurycy Szwajkajzer, członek zarządu ENRECO.

Branża chłodnicza zajmująca się sektorem retail i przemysłowym bardzo szybko przygotowuje się do ograniczeń w stosowaniu F-gazów. Wszystkie nowe instalacje powstają praktycznie tylko w oparciu o r744. Synergia między klientem a dostawcami rozwiązań już się ustaliła. Teraz przychodzi czas na branżę HVAC.

Przejście na naturalne czynniki chłodnicze w klimatyzacji jeszcze nie nastąpiło. Jest tak przede wszystkim z powodu braku dobrze przygotowanych do wymagań klimatyzacji chillerów na r744. Na przełomie roku pojawiły się jednak już w pełni funkcjonalne chillery w systemie overfeed. Sprawują się one świetnie tak w przemyśle, gdzie pracują cały rok, jak i klimatyzacji, kiedy to jest wymóg wysokiej sprawności w wysokich temperaturach otoczenia – informuje Maurycy Szwajkajzer.

Ta informacja powinna interesować całą rzeszę wykonawców i inwestorów. Proces inwestycyjny nowego centrum handlowego lub biurowca, wliczając w to budowę, trwa wiele lat. To oznacza, że decyzje techniczne podjęte dziś będą realizowane już w czasie obowiązywania nowych przepisów. Ograniczeń do GWP 2500 lub nawet 150.

Biorąc pod uwagę aktualne ceny czynników i ich ograniczony czas stosowania już dziś uznajemy je za przeszłość. Wliczamy w to niestety popularne zamienniki. Dlatego w naszej pracy konsultingowej i projektowej stosujemy tylko urządzenia na CO2.  – stwierdza Maurycy Szwajkajzer.

Określenie HVAC jest jednak szerokie i poza chłodzeniem obejmuje także ogrzewanie. Jakie są możliwości nowych urządzeń w tym zakresie wyjaśnia Maurycy Szwajkajzer.

Od początku roku zaprojektowaliśmy już parę instalacji klimatyzacyjno - grzewczych w oparciu o rewersyjne pompy ciepła. To znaczy, że tym samym urządzeniem grzejemy lub chłodzimy. Biorąc pod uwagę świetne COPh i COP oraz porównanie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych różnych systemów widać, że istnieje wyraźne wskazanie na r744. To się po prostu opłaca.

Ceny niektórych nowych czynników chłodniczych stanowią ponad 20 krotność ceny r744, a w przypadku większych inwestycji, gdzie potrzebne jest paręset kilogramów czynnika, problemem staje się także dostępność.

Przepisy ograniczające GWP czynników chłodniczych w nowych urządzeniach są znane od lat. Daty także. Pytanie, czy chillery na CO2 na stałe zadomowią się w inwestycjach klimatyzacyjnych, pozostaje jednak otwarte.