google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Katalog firm
  Kursy walut 22.03.2019
  1 USD
  3.7948
  0.0367
  1 EUR
  4.2894
  0.0024
  1 CHF
  3.8079
  0.023
  1 GBP
  4.9700
  0.0197
  1 RUB
  0.0592
  0.0002
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży HVAC - czerwiec 2017

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży HVAC

  - czerwiec 2017


   

  PN-EN 15316-1:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-06-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 1: Informacje ogólne i obliczanie wydajności energetycznej, Moduł M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska stanowi ogólny szkielet obliczeń zużycia energii i wydajności instalacji grzewczych i instalacji ciepłej wody użytkowej. Norma ma zastosowanie tylko do ciepła potrzebnego do ogrzewania doprowadzanego za pomocą instalacji opartej na wodzie, do ciepłej wody użytkowej i do chłodzenia (np. chłodni absorpcyjnych).

  Podaje ona sposób wykonywania obliczeń całej instalacji za pomocą modułów obliczeń (patrz Tablica 2) odpowiednich do metod określonych w odpowiednich normach.

  Zajmuje się zagadnieniami takimi, jak obliczenia w warunkach pracy i wskaźniki wydajności energetycznej.

  Ujednolica ona wejścia i wyjścia w celu uzyskania wspólnej metody obliczeń europejskich.
  Pozwala ona na analizę energii instalacji ogrzewania i ciepłej wody oraz podsystemów, łącznie ze sterowaniem (emisja, dystrybucja, magazynowanie, wytwarzanie) przez porównanie strat systemu i określenie wskaźników wydajności energetycznej.

  Analiza wydajności umożliwia porównanie systemów I podsystemów I pozwala oszacować wpływ każdego z podsystemów na charakterystykę budynku.

  Obliczanie strat instalacji w każdym z podsystemów grzewczych jest określona w kolejnych normach.

  Instalacje wentylacji nie są objęte niniejszą normą (np. zrównoważone układy z odzyskiem ciepła), lecz jeśli powietrze jest wstępnie podgrzewane lub zainstalowany jest system podgrzewu powietrza, to układy doprowadzania ciepła do AHU (Air Handling Unit = zespół dostarczania powietrza) są objęte niniejszą normą.

  Tablica 2 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

   

  PN-EN 15316-2:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-06-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 2: Instalacje przekazywania ciepła (grzewcze i chłodzące), Moduł M3-5, M4-5

  Zakres

  Celem niniejszej Normy Europejskiej jest zestandaryzowanie wymaganych wielkości wejściowych, wyjściowych i powiązań (struktury) metody obliczeń w celu uzyskania powszechnej europejskiej metody obliczeń.

  Niniejsza norma obejmuje obliczenia wydajności instalacji grzewczej i wodnych podukładów chłodzących pomieszczenia.

  Tablica 1 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

  UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszącymi raportami technicznymi, dla każdego modułu, które opublikowano lub które są w przygotowaniu.

  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może odpowiadać większej liczbie modułów, a jeden moduł może odpowiadać większej liczbie norm EPB, np. odpowiednio metoda uproszczona i metoda szczegółowa. Patrz Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

   

  PN-EN 15316-4-1:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 22-06-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-1: Źródła ciepła i c.w.u. w pomieszczeniach, instalacje z paleniskami (kotły, biomasa), Moduł M3-8-1, M8-8-1

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska jest częścią serii norm dotyczących obliczania zapotrzebowania na energię i sprawności instalacji ogrzewania pomieszczeń i instalacji ciepłej wody użytkowej.
  Niniejsza norma (EN 15316-4-1) obejmuje:

  — wymagane wielkości wejściowe;
  — metodę obliczeniową;
  — wielkości wynikowe;
  — metoda obliczeniowa uwzględnia wydajność energetyczną źródeł ciepła opierających się na spalaniu paliwa;
  do ogrzewania pomieszczeń przez podsystemy spalające (kotły, biomasa) biorąc pod uwagę sterowanie.

  Niniejsza norma podaje metody obliczania:

  — strat cieplnych instalacji grzewczych i instalacji wytwarzania cieplej wody użytkowej;
  —straty ciepła z instalacji grzewczej i wytwarzającej ciepłą wodę użytkową, które są możliwe do odzyskania do ogrzewania;
  — dodatkową energię instalacji grzewczej i ciepłej wody użytkowej.

  Niniejsza norma określa zapotrzebowanie na energię wodnych podsystemów wytwarzania ciepła, włączając oparte na spalaniu paliw (kotłów), pracujących w oparciu o konwencjonalne paliwa kopalne, tak jak i paliwa odnawialne. Norma ta nie obejmuje oceny i kontroli kotłów.

  Norma stosuje się także do źródeł ciepła do ogrzewania lub zintegrowanych instalacji ciepłej wody użytkowej, wentylacji, chłodzenia i ogrzewania. Źródła wytwarzające wyłącznie ciepłą wodę użytkową są włączone do zakresu części M8-8.

  Niniejsza Norma Europejska jest główną normą dotyczącą podukładów spalania (kotły, biomasa) i również jest nakierowana na wytwarzanie ciepłej wody użytkowej oraz ogrzewanie pomieszczeń. Wartości te stanowią wielkości wejściowe do obliczeń całkowitej energii według EN ISO 52000-1 i EN 15316-1.

  Tablica 1 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

   

  PN-EN 15316-4-2:2017-06 - wersja angielska

  Data publikacji: 13-06-2017

  Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania zapotrzebowania na ciepło przez instalację i sprawności układu -- Część 4-2: Źródła ciepła w pomieszczeniach, instalacje z pompami ciepła, Moduł M3-8-2, M8-8-2

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska obejmuje pompy ciepła do ogrzewania pomieszczeń, pompy ciepła podgrzewaczy wody (HPWH) i pompy ciepła połączonych układów ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej pracujące naprzemiennie lub jednocześnie, gdzie ta sama pompa ciepła dostarcza ciepło w celu zaspokojenia zapotrzebowania do ogrzewania pomieszczeń i zapotrzebowania dla ciepłej wody użytkowej.
  Niniejsza norma podaje metodę obliczania w warunkach ustalonych, co odpowiada jednemu krokowi obliczeń.

  Wyniki tych obliczeń są wkomponowane w większy model obliczeniowy budynków i uwzględniają wpływ warunków zewnętrznych i sterowania budynkiem, które wpływają na zapotrzebowanie energii do ogrzewania dostarczanej przez układ pomp ciepła.

  Celem niniejszej normy jest zestandaryzowanie:

  — wymaganych wejść;
  — metod obliczeń;
  — wymaganych wyjść.

  Wytwarzanie ciepła przez układy pomp przewidzianych do ogrzewania pomieszczeń i wytwarzania ciepłej wody użytkowej, włączając w to sterowanie:

  — pomp ciepła z obiegiem sprężania par napędzanych elektrycznie;
  — pomp ciepła z obiegiem sprężania par napędzanych silnikiem spalinowym;
  — pomp ciepła z obiegiem absorpcyjnym zasilanych ciepłem,
  przy wzajemnej konfiguracji źródła ciepła i układu dystrybucji ciepła według Tablicy 1.

  Norma ta nie obejmuje oceny i kontroli kotłów.

  Niniejsza norma dotyczy źródeł ciepła do ogrzewania lub jednocześnie do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Źródła, które wytwarzają wyłącznie ciepłą wodę użytkową są objęte Modułem M8-8.

  UWAGA 1 Pompy ciepła do układów chłodzących są objęte modułem M4-8.

  UWAGA 2 Pompy ciepła do układów ogrzewania wykorzystujących powietrze (jako czynnik) są objęte modułem M5-8.

  Inne układy generacyjne, takie jak kotły są objęte innymi podmodułami części M3-8.

  Niniejsza norma stanowi nową wersję normy EN 15316-4-2:2008. Weryfikacja objęła obliczenia godzinowe i miesięczne.

  Tablica 2 przedstawia położenie niniejszej normy w zestawie norm EPB w kontekście modułowej struktury EN ISO 52000-1.

  UWAGA 1 W CEN ISO/TR 52000-2 można znaleźć tę samą tablicę, z numerami odpowiednich norm EPB i towarzyszącymi raportami technicznymi, dla każdego modułu, które opublikowano lub które są w przygotowaniu.

  UWAGA 2 Moduły odpowiadają normom EPB, chociaż jedna norma EPB może odpowiadać większej liczbie modułów, a jeden moduł może odpowiadać większej liczbie norm EPB, np. odpowiednio metoda uproszczona i metoda szczegółowa. Patrz także Rozdział 2 i Tablice A.1 i B.1.

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.