google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Katalog firm
  Kursy walut 22.08.2019
  1 USD
  3.9337
  0.0127
  1 EUR
  4.3660
  0.0147
  1 CHF
  4.0050
  0.0036
  1 GBP
  4.7784
  0.0161
  1 RUB
  0.0600
  0.0008
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Polskie Normy dotyczące branży HVAC - styczeń 2019

  Zestawienie Polskich Norm dotyczących branży HVAC

  - styczeń 2019

   

  PN-EN 378-1:2017-03 - wersja polska

  Data publikacji: 09-01-2019

  Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony środowiska -- Część 1: Wymagania podstawowe, definicje, klasyfikacja i kryteria wyboru

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia, dostarczono wskazówek w zakresie ochrony środowiska oraz ustanowiono procedury dotyczące działania, konserwacji i napraw instalacji chłodniczych oraz odzysku czynników chłodniczych.

  Termin „instalacja chłodnicza” stosowany w niniejszej Normie Europejskiej obejmuje również pompy ciepła.

  W niniejszej części EN 378 określono klasyfikację i kryteria wyboru mające zastosowanie do instalacji chłodniczych. Klasyfikacja i kryteria wyboru stosowane są w Częściach 2, 3 i 4.

  Niniejsza norma ma zastosowanie:
  a) do instalacji chłodniczych, stacjonarnych lub przenośnych, wszystkich rozmiarów z wyjątkiem systemów klimatyzacji pojazdów objętych szczegółową normą wyrobu, np. ISO 13043;
  b) do pośrednich instalacji chłodzenia lub ogrzewania;
  c) do lokalizacji instalacji chłodniczych;
  d) do części wymienionych i części składowych dodanych po przyjęciu niniejszej normy, jeżeli nie są one identyczne pod względem funkcji i wydajności.

  Niniejsza norma nie obejmuje systemów wykorzystujących czynniki chłodnicze inne niż wymienione w Załączniku E niniejszej Normy Europejskiej.

  W Załączniku C przedstawiono, w jaki sposób wyznaczyć ilość czynnika chłodniczego dozwoloną w danej przestrzeni, która po jej przekroczeniu wymaga dodatkowych środków ochronnych w celu zmniejszenia ryzyka.

  W Załączniku E określono kryteria bezpieczeństwa i ochrony środowiska różnych czynników chłodniczych stosowanych w chłodnictwie i klimatyzacji.

  Niniejsza norma nie ma zastosowania do instalacji chłodniczych i pomp ciepła, które zostały wyprodukowane przed datą jej publikacji jako Normy Europejskiej, z wyjątkiem rozszerzeń i modyfikacji, które zostały wprowadzone do systemu po jej publikacji.

  Niniejsza norma ma zastosowanie do nowych instalacji chłodniczych, rozszerzeń lub modyfikacji już istniejących systemów oraz istniejących instalacji stacjonarnych, przenośnych i eksploatowanych w innym miejscu.

  Niniejsza norma obowiązuje również w przypadku konwersji systemu na inny typ czynnika chłodniczego, w którym to przypadku zaleca się ocenić zgodność z odpowiednimi rozdziałami Części od 1 do 4 niniejszej normy.

  Normy rodziny wyrobów obejmujące bezpieczeństwo instalacji chłodniczych mają pierwszeństwo przed normami horyzontalnymi i ogólnymi obejmującymi ten sam przedmiot.

   

  PN-EN 12101-3:2015-10 - wersja polska

  Data publikacji: 17-01-2019

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 3: Wymagania techniczne dotyczące urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów)

  Zakres

  W niniejszej Normie Europejskiej określono charakterystykę urządzeń do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatorów), stanowiących element systemu mechanicznej wentylacji pożarowej obiektów budowlanych.

  W normie podano metody badania i oceny charakterystyk wyrobu oraz kryteria oceny wyników badań.

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy:

  a) wentylatorów do systemów kontroli dymu i ciepła;
  b) wentylatorów strumieniowych (jet-fan) do systemu wentylacji do odprowadzania dymu i ciepła

   

  PN-EN 12101-2:2017-05 - wersja polska

  Data publikacji: 21-01-2019

  Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła

  Zakres

  Niniejsza Norma Europejska dotyczy urządzeń do grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła (NSHEV), działających jako części systemów do odprowadzania dymu i ciepła (SHEVS) dostępnych na rynku. W niniejszej normie określono wymagania i podano metody badań urządzeń do grawitacyjnego odprowadzenia dymu i ciepła przewidzianych do instalowania w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła w budynkach.

   

  PN-EN 17192:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 29-01-2019

  Wentylacja budynków -- Sieć przewodów -- Przewody niemetalowe -- Wymagania i metody badań

  Zakres

  W niniejszej normie określono metody badań i parametry działania sztywnych lub półsztywnych przewodów niemetalowych, które są stosowane do wentylacji i klimatyzacji budynków.

  Niniejsza norma nie dotyczy przewodów giętkich, takich jak przewody tekstylne, niemetalicznych przewodów spiralnych lub innych, które są objęte normą EN 13180 lub przewodów wykonanych z płyt izolacyjnych, objętych normą EN 13403. Wymagania dotyczące szczelności systemu wentylacji w budynku niemieszkalnym podano w EN 16798-3. W odniesieniu do budynków mieszkalnych niezbędne jest stosowanie przepisów krajowych.

  W niniejszej normie określono metody badania sztywnych lub półsztywnych przewodów niemetalowych w warunkach laboratoryjnych. Nie określono metody badań wykonywanych na budowie. Metody badań i parametry działania dotyczą przewodów wentylacyjnych o przekroju kołowym, prostokątnym lub innym.

   

  PN-EN 13136+A1:2019-01 - wersja angielska

  Data publikacji: 31-01-2019

  Instalacje chłodnicze i pompy ciepła -- Ciśnieniowe przyrządy bezpieczeństwa i przewody przyłączeniowe -- Metody obliczeń

  Zakres

  1.1. Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania masowego natężenia przepływu celem określenia wielkości ciśnieniowych przyrządów bezpieczeństwa stosowanych w instalacjach chłodniczych. UWAGA Termin "instalacja chłodnicza" używany w niniejszej normie obejmuje pompy ciepła.

  1.2. Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania przepustowości ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa i innych ciśnieniowych przyrządów bezpieczeństwa w instalacjach chłodniczych i zawiera niezbędne dane do określania wielkości tych urządzeń w przypadku rozładowywania nadmiernego ciśnienia do atmosfery lub do części składowych instalacji o niższym ciśnieniu.

  1.3. Niniejsza Norma Europejska określa wymagania dotyczące doboru ciśnieniowych przyrządów bezpieczeństwa zapobiegających nadmiernemu ciśnieniu wywołanemu przez wewnętrzne i zewnętrzne źródła ciepła, źródła powodujące wzrost ciśnienia (np. sprężarkę, grzałki itp.) i rozszerzalność cieplną cieczy pozostającej w syfonach.

  1.4. Niniejsza Norma Europejska dotyczy obliczania strat ciśnienia w rurociągu dolotowym i wylotowym ciśnieniowych zaworów bezpieczeństwa i innych ciśnieniowych przyrządów bezpieczeństwa i zawiera niezbędne do tego celu dane.

  1.5. Niniejsza Norma Europejska przywołuje w Rozdziale 5 inne normy związane

   

   


  Zestawienie zostało opracowane przez Redakcję
  Klimatyzacja.biz, Wentylacja.biz, Chlodnictwo.biz
  na podstawie ogólnodostępnych informacji publikowanych przez PKN

   

  Źródło:
  Polski Komitet Normalizacyjny
  www.pkn.pl
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.