google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Katalog firm
  Kursy walut 24.06.2019
  1 USD
  3.7360
  -0.0345
  1 EUR
  4.2538
  -0.0084
  1 CHF
  3.8259
  -0.0122
  1 GBP
  4.7558
  -0.0241
  1 RUB
  0.0594
  -0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 9/2018

  Drodzy Czytelnicy!

  Jeszcze kilka dni temu aura była dla nas bardzo łaskawa, bowiem temperatury otoczenia zdecydowanie przekraczały poziom 20oC, jednak wraz z nastaniem kalendarzowej jesieni ta sytuacja radykalnie się zmieniła i wróciła do normy, czyli temperatur stosownych dla tej pory roku. Zbliża się koniec września i od następnego tygodnia nasze uczelnie wypełni studencki gwar połączony z bieganiną w poszukiwaniu sal wykładowych i pomieszczeń seminaryjnych, w których będą odbywały się odpowiednie zajęcia dydaktyczne. Rok akademicki 2018/2019 będzie dla środowiska akademickiego rokiem wyjątkowym i to nie za sprawą obchodów stulecia naszej niepodległości, a za sprawą wprowadzania metodą szokową gruntownej reformy szkolnictwa wyższego w naszym kraju, nazywaną w środowisku akademickim reformą Gowina, czyli osoby ją firmującej, a zatem ponoszącej pełną odpowiedzialność za jej skutki. 

  Nowy numer
  Reforma ta wchodzi w życie z dniem 1 października tego roku, ale do nas, czyli osób których bezpośrednio dotyczy, a mianowicie nauczycieli akademickich, na barkach których przede wszystkim spoczywa ciężar prowadzenia dydaktyki, docierają jakieś szczątkowe informacje z bardziej lub mniej wiarygodnych tzw. przecieków. Generalnie wdrażana reforma nie jest nakierowana na podniesienie poziomu kształcenia, a zatem na jakość naszych absolwentów. W założeniu jej twórców ma w skutkach doprowadzić do skokowego podwyższenia jakości i ciężaru gatunkowego prowadzonych w krajowych uczelniach badań naukowych. W ten oto prosty sposób mamy dorównać największym, liczącym się w świecie ośrodkom. Czytając dostępne zapisy reformy z trudem dostrzec można tam choćby kilka sensownych zdań na temat kształcenia. No cóż, pożyjemy – zobaczymy co wyniknie z „dobrej” zmiany np. dla absolwentów z tytułem zawodowym inżyniera, jako atrakcyjnych dla pracodawców przyszłych pracowników.

  Ale póki co chciałbym zwrócić Państwa uwagę na zawartość tego jesiennego numeru naszego czasopisma, który otwiera część pierwsza artykułu Grzegorza Mizery, poświęconego modelowi dynamicznemu innowacyjnego układu chłodniczego komory przechowalniczej przeznaczonej dla warzyw i owoców. Autor prezentuje innowacyjny układ chłodniczy przeznaczony dla komór przechowalniczych, w którym usunięte zostały wady technologiczne istniejące w obecnie budowanych przechowalniach tego typu. W prezentowanym rozwiązaniu uwzględnione zostały proekologiczne wymagania związane z zastosowaniem naturalnego czynnika chłodniczego, jakim w tym przypadku jest propan. Przy opracowaniu koncepcji systemu chłodzenia w celu poprawy efektywności energetycznej zastosowanego układu pośredniego wykorzystano odpadowe ciepło skraplania do odtajania chłodnicy powietrza oraz tzw. „free cooling” (swobodne chłodzenie) w okresie niskich temperatur zewnętrznych (chłodzenie czynnika pośredniego w okresie niskich temperatur zewnętrznych za pomocą powietrza zewnętrznego).

  W dziale wentylacji i klimatyzacji publikujemy dwa kolejne odcinki „Alfabetu PIUSWIKa”, którego autorem jest Grzegorz Madziąg. Pierwszy z nich (17) poświęcony jest literze „R”, czyli rodzajom systemów klimatyzacji. Odcinek ten ma na celu prezentację najczęściej spotykanych rozwiązań systemowych stosowanych w obiektach użyteczności publicznej, w pomieszczeniach biurowych i usługowych. Wątek przewodni tego opracowania stanowi omówienie aspektów technicznych charakteryzujących dane rozwiązania, bez zwrócenia uwagi na kwestie natury ekonomicznej. Drugi odcinek publikowanego w tym numerze cyklu (18) poświęcony jest literze „S”, czyli sterowaniu systemami wentylacji i klimatyzacji. Autor omawia w nim szeroko rozumianą problematykę regulacji przedstawionych wcześniej rozwiązań, bowiem dla uzyskania oczekiwanych parametrów powietrza czy zabezpieczenia poszczególnych elementów składowych urządzeń przed uszkodzeniem, niezbędnym jest zastosowanie właściwego układu sterowania. W tym samym dziale Alicja Siemienkiewicz w przygotowanym materiale przedstawia porównanie dwóch szaf klimatyzacji precyzyjnej wybranych producentów, które pozwala wytypować urządzenie cechujące się najniższym zużyciem energii elektrycznej przy wymaganej wydajności chłodniczej. Wybór urządzenia o najwyższym wskaźniku EER zapewnia zwiększenie efektywności energetycznej całego systemu klimatyzacji precyzyjnej np. serwerowni. W materiale przedstawione zostało również porównanie wybranych agregatów wody lodowej, chłodzonych alternatywnie powietrzem i wodą.

  Autorem kolejnego opracowania jest doskonale znany naszym Czytelnikom Krzysztof Kaiser. Jest ono poświęcone instalacjom gazów medycznych, sprężonego powietrza i próżni. Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 9. tego cyklu poświęcona jest ogólnym zasadom postępowania z gazami medycznymi.

  W dziale urządzeń chłodniczych przedstawiamy część drugą opracowania Andrzeja Wesołowskiego, które ma charakter przeglądowy, a dotyczy rozwiązań konstrukcyjnych i stosowanych technologii wykonania sprężarek stosowanych w układach chłodniczych, zarówno w obecnej ofercie producentów tych urządzeń jak i ich przyszłych rozwiązań. W części pierwszej („TCHiK”, nr 8/2018) Autor w skondensowanej formie omówił teoretyczne i mechaniczne zasady działania tego typu maszyn roboczych. Zwrócił uwagę na wpływ sprężarki na ogólną sprawność energetyczną układu chłodniczego oraz na prawidłowy jej dobór do projektowanej instalacji chłodniczej. W prezentowanej części drugiej omówione zostały nowe, mniej znane sposoby sprężania gazu i obniżania temperatury, jak zauważa Autor, jest to temat bardzo obszerny, a jednocześnie nie jest on łatwy do usystematyzowania.

  W dwóch materiałach przygotowanych przez Adama Koniszewskiego, reprezentującego firmę Dimplex, znajdziecie Państwo informacje na temat pierwszego domu, w którym zastosowana została pompa ciepła systemu M12 Comfort Colling tego producenta. Z kolei w drugim materiale omówiony został system ogrzewania i chłodzenia wyposażony w pompy ciepła tego samego producenta zastosowany w budynku biurowo-usługowym zlokalizowanym w przemysłowej części Gdyni.

  Tradycyjnie zainteresowane osoby znajdą relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w ostatnim okresie w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jestem przekonany, że prezentowane w tym numerze „Techniki Chłodniczej i Klimatyzacyjnej” artykuły i inne materiały będą dla Państwa ciekawą i użyteczną lekturą.

  Źródło:
  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.
  Artykuł został dodany przez firmę

  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła wraz z zagadnieniami: przekazywania ciepła, technik pomiarowych, automatyki, pomp, wentylatorów, sprężarek, OZE

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.