google

  klimatyzacja, klimatyzatory, naprawa klimatyzacji

  Katalog firm
  Kursy walut 25.06.2018
  1 USD
  3.7087
  0.011
  1 EUR
  4.3242
  0.0093
  1 CHF
  3.7567
  0.02
  1 GBP
  4.9119
  -0.009
  1 RUB
  0.0590
  0.0004
  Newsletter
  Otrzymuj wiadomości o nowościach w branży
  Podaj imię i nazwisko:
  Twój adres email:
   
  Zobacz na mapie
  Chcę dodać:
  W zasięgu km

  • Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 4(254)/2017

  Drodzy Czytelnicy!

  Nowy numer "Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna" 4(254)/2017Kiedy pod koniec marca br. pisałem wstępniaka do poprzedniego numeru, rozpocząłem go od wielce obiecującego stwierdzenia, że oto wreszcie dotarła do nas niecierpliwie oczekiwana, a w tamtych dniach wręcz wypatrywana wiosenna aura. Pisałem wówczas, że po zimowej szarzyźnie pora ta wprowadza najlepszą zmianę w naszym otoczeniu w postaci budzącej się do życia przyrody, zapewniającej nam jakże kojące widoki barwy zieleni.

  Teraz ku końcowi zbliża się druga dekada kwietnia, a tu w południowej i centralnej części naszego kraju pojawiły się niskie temperatury i śnieżyce, którym towarzyszą silne wichury. Na północy, gdzie każdego roku to wiosenne ożywienie zwykle opóźnia się o kilka tygodni w porównaniu z południem naszej krainy, tym razem z wielką ostrożnością pojawiają się jakby wystraszone pierwsze oznaki tego naturalnego ożywienia. A wszystko to w czasach ponoć katastrofalnego wzmocnienia przez człowieka tzw. „efektu cieplarnianego”, który według pewnych hipotez dopełni zniszczenia naszej planety. Będąc osobą szczególnie wyczuloną na kolejne wizje zagłady, m. innymi przed dwudziestu laty jak pamiętamy dotyczyły one sławetnej „dziury ozonowej”, co zakończyło się dla chłodnictwa pełnym sukcesem „freonowej krucjaty”. Warto zauważyć, że wspomniana „dziura” podobno już się zasklepiła! Po roku dwutysięcznym na plan pierwszy wysunęła się emisja gazów cieplarnianych, jednak obecne niskie temperatury odnotowywane na półkuli północnej całkowicie wyłamują się z tak klarownej wydaje się hipotezy. Osobiście nie dostrzegam w środkach masowego przekazu orędowników klimatycznej katastrofy, jak jest każdy widzi, a przede wszystkim odczuwa na własnej skórze. To takie osobiste refleksje, bowiem od kilku lat trwa kolejna już „krucjata” związana z wyeliminowaniem syntetycznych czynników niskowrzących ze stosowania w chłodnictwie, klimatyzacji, pompach ciepła. Czy po latach i w tym przypadku nie okaże się, że natura tak jak wielokrotnie w przeszłości sama upora się z problemem i zapewni równowagę cieplną naszej błękitnej planety?

  Niezależnie od takich czy innych hipotez, nasze życie tu i teraz biegnie swoim rytmem, na który składają się chwile radosne, ale również smutne. Do tej drugiej kategorii należy informacja z dnia 30 marca br. o nagłej śmierci Bolesława GAZIŃSKIEGO, osoby o niebywałym temperamencie, nie tylko urealnionym w jego dziele życia, jakim niewątpliwie jest poznańska firma SYSTHERM, której był twórcą i Prezesem. Nie tylko działalność gospodarcza stanowi o jego dorobku, bowiem Bolesław był animatorem życia technicznego naszej branży, między innymi przez kilkudziesięcioletnią organizację w Poznaniu konferencji naukowo-technicznych pod nazwą „Dni Chłodnictwa”.

  To z jego inicjatywy został w tym mieście zorganizowany prężny ośrodek szkoleniowo-certyfikujący, wreszcie godna podkreślenia jest inicjatywa wydawnicza w postaci serii wydanych przez Systherm poradników i monografii specjalistycznych. To niepowetowana strata dla naszego środowiska osoby o ogromnym potencjale organizacyjnym i twórczym, strata tym boleśniejsza, że niespodziewana i przedwczesna, bowiem w pełni sił twórczych. Bolesław był naszym dobrym Kolegą, ale i konkurentem w działalności zawodowej, chociaż ten aspekt przez wiele lat wspólnej chłodniczej wędrówki nie stanowił w naszych relacjach problemu. Żegnamy Cię Bolku, mając pewność, że znajdziesz godne miejsce w gronie zacnych chłodników w tym innym, nam nieznanym wymiarze.

  I tak oto doszedłem do krótkiego omówienia zawartości tego numeru „TCHiK”, który otwiera artykuł Adama Tomaszewskiego, Jarosława Karwackiego, Grzegorza Mizery i Tomasza Walczaka poświęcony analizie rozwiązania wlotu powietrza z kanału do wnętrza komory kalorymetrycznej, przeznaczonej do badania równomierności jego przepływu w jej wnętrzu pod kątem spełnienia wytycznych normy PN-EN 14511. W celu wyznaczenia parametrów przepływu płynu, Autorzy wykonali symulację opartą na modelowaniu CFD, której wyniki umożliwiły przewidywanie zachowania się płynu przy zmieniającej się geometrii układu, i na tej podstawie uzyskanie równomiernego jego przepływu w komorze. Autorami kolejnej pozycji są Rafał Andrzejczyk, Tomasz Muszyński i Przemysław Kozak, którzy prezentują nowe stanowisko pomiarowe umożliwiające prowadzenie badań cieplno-przepływowych wymienników ciepła typu rura w rurze i innych podobnych konstrukcji.

  Między innymi przedstawiają wstępne wyniki badań konstrukcji wymiennika z turbulizatorem, dla którego określony został ekonomicznie uzasadniony zakres jego zastosowania. Uzyskane wyniki pokazały, że wymiennik zmodyfikowany dla tych samych parametrów przepływowych osiąga prawie dwukrotnie większą wydajność cieplną. Inną pozycją jest opracowanie Grzegorza Mizery, który omówił klasyczną technologię przechowalniczą owoców i warzyw wraz z wykorzystywanymi w niej tradycyjnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi instalacji chłodniczych. Zwrócił uwagę na stabilność uzyskiwanych w nich podstawowych parametrów powietrza w komorze, czyli jego temperatury i wilgotności względnej. Przedstawił technologię innowacyjną przechowywania tych produktów wraz z realizującym ją rozwiązaniem opartym na płynnej regulacji wydajności wentylatorowej chłodnicy powietrza. Zaprezentował i omówił wyniki porównawczych badań przechowalniczych przy zastosowaniu rozwiązania tradycyjnego i innowacyjnego.

  Publikujemy dwa kolejne odcinki stałej pozycji zatytułowanej „Alfabet PIUSWIKa”, czyli Projektanta, Instalatora, Użytkownika Systemów Wentylacyjnych i Klimatyzacyjnych, której Autorem jest Grzegorz Madziąg. Tym razem poświęcone są one Certyfikacji i Dystrybucji. W dziale poświęconym urządzeniom chłodniczym Stefan Golus podejmuje ważny temat dekompresji komór chłodniczych, które to zjawisko występuje w nich w wyniku spadku ciśnienia na skutek obniżenia temperatury. W obecnie stosowanych rozwiązaniach technicznych, komorę chłodniczą, a w szczególności komorę mroźnię należy traktować jako naczynie ciśnieniowe. Powodem powyższego jest zastosowanie jej szczelnej obudowy oraz hermetycznych drzwi chłodniczych. Obudowa komory na skutek obniżania i podwyższania temperatury wewnętrznej jest narażana na ciągłe zmiany ciśnienia oddziaływującego bezpośrednio na jej ściany i strop oraz konstrukcję nośną. Spadek ciśnienia powietrza znajdującego się w komorze chłodniczej w wyniku obniżenia się temperatury nazywa się właśnie dekompresją.

  W dziale informacji publikujemy pierwszą część kolejnego opracowania Michała E. Klugmanna pod nieco tajemniczym tytułem: Co zrobić z nieużywaną wieżą ciśnień? W naszej opinii jest to niezwykle interesująca publikacja przybliżająca oryginalne rozwiązania architektoniczno-systemowe zastosowane w historycznym budynku Laboratorium Maszynowego Politechniki Gdańskiej w postaci wieży ciśnień wraz z kominem, które zbudowano w latach 1900 – 1904. W jej wnętrzu znajduje się nieużytkowany stalowy zbiornik wody o konstrukcji nitowanej, którego pojemność wynosi 50 m3. Publikacja jest bogato ilustrowana fotografiami o walorach historycznych konfrontowanymi ze stanem obecnym tego unikalnego na skalę międzynarodową zbytku o charakterze technicznym. W tym miejscu warto zachęcić naszych Czytelników do lektury poprzedniej publikacji Autora, która ukazała się w numerze 9/2016 (s.350-358), zatytułowanej „Wyjątki o pionierach gdańskich wodociągów i pogmatwanych losach ich dzieł”.

  W dziale materiałów sponsorowanych firma ELEKTRONIKA S.A. prezentuje oprogramowanie serwisowe SL Checker. Z kolei firma STIEBEL ELTRON ogrzewacze pojemnościowe z serii PSH, natomiast firma TRANE informuje o rozszerzeniu swojej oferty agregatów wody lodowej rodziny XStremTM. Znany producent otulin izolacyjnych firma THERMAFLEX prezentuje oferowany przez nią system inteligentnej izolacji o nazwie Thermaflex ThermaSmart Pro.

  Tradycyjnie znajdziecie Państwo relację fotograficzną z kolejnych szkoleń i egzaminów na certyfikat kompetencji w zakresie ustawy F-gazowej, które odbyły się w marcu tego roku w Gdańskim Centrum Szkoleń i Certyfikacji. Jesteśmy przekonani, że prezentowane w tym numerze „TCHiK” materiały o charakterze problemowym i materiały informacyjne będą dla Państwa ciekawą i użyteczną lekturą.

  Źródło:
  Wydawnictwo Masta
  Artykuł został dodany przez firmę

  Wydawnictwo I.P.P.U.MASTA Spółka z o.o.

  Miesięcznik poświęcony zagadnieniom badania, projektowania i eksploatacji urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła wraz z zagadnieniami: przekazywania ciepła, technik pomiarowych, automatyki, pomp, wentylatorów, sprężarek, OZE

  » Zapoznaj się z ofertą firmy
  Aby w pełni wykorzystać funkcjonalność portalu
  wymień swoją przeglądarkę na nowszą wersję.